Jager en zijn knecht

Charles Rochussen, 1873, prent, RP-P-1879-A-3545

Bij een dorp lopen een jager met zijn geweer, een jachthond en een knecht. Op de achtergrond een kerktoren.

Portret van Cesare Brancadoro

Theodorus de Roode, naar Adriaan de Lelie, 1792, prent, RP-P-1906-2465

Portret van de aartsbisschop van Nisibi, Cesare Brancadoro, graaf van Lignano. Hij draagt een bisschopsgewaad en naast hem staat een mijter. Onder het portret een plint met zijn naam en titel.

Allegorie op het herstel van…

Franciscus Sansom, naar Joseph Vitez, 1787, prent, RP-P-1939-946

In het midden de Oranjeboom met daarin medaillons met de portretten van de stadhouder, zijn gemalin en kinderen en (aan de stam) die van zijn voorouders Willem I t/m IV. Op de bloemen staan Latijnse woorden. De boom wordt beschermd door de Pruisische adelaar. Linksboven het Alziend Oog. Links staat…

Allegorie op het herstel van…

Franciscus Sansom, naar Joseph Vitez, 1787, prent, RP-P-OB-60.424

In het midden de Oranjeboom met daarin medaillons met de portretten van de stadhouder, zijn gemalin en kinderen en (aan de stam) die van zijn voorouders Willem I t/m IV. Op de bloemen staan Latijnse woorden. De boom wordt beschermd door de Pruisische adelaar. Linksboven het Alziend Oog. Links staat…