Notitieboekje van de VOC kamer op…

Chenhall, ca. 1750, boek, NG-472

Boekje met blanco pagina's, deels geprepareerd voor zilverstift, goud op snee, in grijze leren band (segrijnleer op hout). Aan weerzijden cartouches (van zilver) met schip; metalen (zilveren) klemmen, waardoorheen een pin. Gemerkt.

Spieghel der schrijfkonste, inden…

Simon Frisius, 1605 - 1609, prentalbum, BI-1885-1327

Album met 72 voorstellingen en beschrijvingen in boekdruk op 87 albumbladen. Het gaat in hoofdzaak om kalligrafische schrijfvoorbeelden, met teksten in verschillende talen. De schrijfvoorbeelden verschenen onder de titel: Spieghel der schrijfkonste. Met als tweede en derde deel 'Thresor Literaire'…

De Wachtmeester; historisch verhaal…

Pieter de Zeeuw J.Gzn., 1923, boek, NG-1979-153

150 genummerde pp in linnen band met afbeelding; geïllustreerd. Gedateerd; titelp.: 1923.

Jeltze Joulsma de Schelte van…

Adrianus Johannes Hubertus van der Sloot, 1884, boek, NG-1979-137

160 genummerde pp in rode linnen band met titel in goudopdruk in zwarte versiering; met vier illustraties van Ch. Rochussen.

Spieghel der schrijfkonste, inden…

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1608, prentalbum, RP-P-1964-2114-TM-2182

Album met 71 voorstellingen en beschrijvingen in boekdruk op 78 albumbladen. Het gaat in hoofdzaak om kalligrafische schrijfvoorbeelden, met teksten in verschillende talen. De schrijfvoorbeelden verschenen onder de titel: Spieghel der schrijfkonste. Daarbij verschillende voorwoorden, drempeldichten,…

De schaapherder : een verhaal uit…

Jan Frederik Oltmans, ca. 1910, boek, NG-1979-133

149 + 158 + 143 + 178 pp in bruinige linnen band met titel in goud en tekening van toren met soldaten; geïllustreerd door Jan de Jong. Negende druk.

Album met kalligrafische…

Hans Strick, 1618, prentalbum, BI-1885-1328

Album met eenendertig gravures op tweeëndertig albumbladen, getiteld: De schat oft Voorbeelt ende verthooninge van verscheyden geschriften ten dienste vande liefhebbers der hooch-loflycker konste der penne. Het album bevat een titelprent, een blad met drempeldichten, een portret van Maria Strick,…

Het leven van Michiel Adriaansz de…

W.O. van Horn, 1878 - 1882, boek, NG-1979-87

112 genummerde pp in groene band met goudopdruk (titel) en zwarte versiering. Vierde druk.