Verovering van de St. Lucie

Govert Kitsen, naar Engel Hoogerheyden, 1793 - 1798, prent, RP-P-OB-47.602

De verovering van de St. Lucie tussen Lillo en Liefkenshoek onder leiding van Willem Otto Bloys van Treslong, in de nacht van 20 op 21 maart, 1793. Op de voorgrond overvallen zeven sloepen een Frans marineschip op de Schelde. Onder de afbeelding twee kolommen met Nederlandse tekst en in het midden…

Bileam ontmoet koning Balak

Nicolaes de Bruyn, 1617, prent, RP-P-1896-A-19078

Bileam ontmoet koning Balak van Moab en zijn soldaten. Naast hen enkele runderen. Op de achtergrond een berg waar Bileam en koning Balak zeven altaren hebben opgericht waarop ze runderen en schapen offeren (Num. 22-23). Op de achtergrond het leger van de Israëlieten.

Portret van prins Willem V en…

Pieter Tanjé, naar Gerard Sanders, 1751, prent, RP-P-OB-65.130

Portret van prins Willem V en prinses Carolina van Oranje-Nassau als kinderen in een tuin. Willem draagt een helm en toont zijn gekroonde wapenschild. Carolina houdt een takje met oranjebloesem en sinaasappel vast.

Portret van vier mensen

Cornelisse, ca. 1867 - ca. 1868, foto, RP-F-2007-112-35

Links van een tafeltje zit een vrouw met een hoed op, rechts ervan staat een vrouw een hoed op, Erachter staan twee mannen met een hoed op.

Portret van Carolus Segaar

Leendert Brasser, naar anoniem, 1775 - 1785, prent, RP-P-1907-2994

Portret van Carolus Segaar staand in halffiguur met zijn hand rustend op bijbel. in sobere rechthoekige omlijsting met lofdicht in tien regels van Hieronijmus van Alphen.

Portret van Hendrik Karel Nicolaas…

Theodorus de Roode, naar Pierre de Glimes, 1789 - 1793, prent, RP-P-OB-73.810

Portret van Hendrik Karel Nicolaas van der Noot, Brabants rechtsgeleerde, advocaat en politicus. Hij was een van de hoofdrolspelers tijdens de Brabantse Omwenteling (1789-1790). Van der Noot zit aan een schrijftafel. Onder het portret een wapen waarvoor twee kinderen; een met de vrijheidshoed en de…

Portret van een man in kostuum

P.W. Roemer, 1860 - 1915, foto, RP-F-AB12308

Portret van een man met snor in kostuum

Storm op zee

Joost van Geel (toegeschreven aan), naar Joost van Geel, 1665, prent, RP-P-1885-A-9466

Op de voorgrond kijkt een postbode te paard naar een storm op zee. Een schip vergaat in de woeste golven.

Allegorie op de Nationale…

Jeremias Snoek, naar Gijsbertus Johannus van den Berg, 1797, prent, RP-P-OB-77.589

Allegorie op de Eerste Nationale Vergadering, geopend in Den Haag op 1 maart 1796. Tempel waarin een raadsheer in Romeinse kleding zittend op zijn troon een commandostaf met een lint met het opschift 'Vox Populi, Vox Dei' ontvangt uit handen van de Nederlandse maagd. Voorzichtigheid en Wijsheid…

Martelaarschap van de H. Joris

Willem Paets, naar Anthony van Dyck, 1658, prent, RP-P-OB-24.376

De heilige Joris zit geknield op een schavot, omringd door soldaten, mannen met martelwerktuigen en toeschouwers. De beul houdt het zwaard al gereed terwijl een beulsknecht de heilige de armen achter de rug bindt. Hij richt zijn blik hemelwaarts waar engeltjes verschijnen met de martelaarskroon en…