Allegorie op de geschiedenis van…

Gilliam van der Gouwen, naar Bernard Picart, naar Simon Thomassin, 1713, prent, RP-P-OB-60.011

De personificatie geschiedenis, gezeten op de vloer, schrijft samen met de personificatie Inspiratie de geschiedenis van Groot-Brittannië. Rechts bij een zuil de personificatie van Groot-Brittannië, zittend op een leeuw. In haar handen het wapenschild van Groot-Brittannië. Op de voorgrond trachten…

Muur en een brug

Gerard van Nijmegen, 1790, prent, RP-P-OB-24.235

Een verweerde muur met een rond ornament in het midden staat langs het water. Links een brug met een man, die over de rand kijkt. Onder hem stroomt water uit de poortvormige doorgang. Rechtsonder: B.

Kalligrafische titelprent

Simon Frisius, naar Jan van de Velde (I), 1605, prent, RP-P-1896-A-19245-35(R)

Kalligrafische titelprent voor het tweede deel van de Spieghel der schrijfkonste. De titel, Artificiosissimum Grammatices ... wordt omlijst door een brede rand krulwerk. De prent maakt deel uit van een album.

Titelprent met allegorische…

Jacob Matham, 1605, prent, BI-1885-1327-1

Titelprent met een allegorische randlijst en een gekalligrafeerde titel. Aan de linkerzijde van de titel staat Mecurius. Aan de rechterkant de godin van de schrijfkunst met in haar handen een ganzenpen en een rol papier. Midden boven een rond schild met als randschild het motto: Vive la Plume.…

Titelprent voor de serie platen van…

Huib van Hove Bz, 1836, prent, RP-P-1892-A-16874

Voorstelling in de vorm van een schilderij deels door een overhangend gordijn bedekt. De Faam blaast op de bazuin en licht het gordijn deels op. Deel van de historische optocht gehouden op 13 juni 1836, met prins Maurits te paard begeleid door pages. Titelplaat bij de serie van zes ongenummerde…

Een aan de grond gelopen Kraak

Gerrit Groenewegen, 1801, prent, RP-P-1937-796

Een aan de grond gelopen Kraak met daarnaast een sloep. Op de achtergrond zijn contouren van een vissersboot en verschillende zeilschepen te zien. De prent is een titelprent van een serie prenten met verschillende schepen en vaartuigen. In de marge: Kraak aan de grond. 1.

Steen bij een boom

Gerard van Nijmegen, 1790, prent, RP-P-OB-24.202

Een vierkante steen ligt onder een boom. Op de achtergrond in het landschap staat een boer met twee koeien. Rechts ligt een boerderij.

Titelprent voor de reeks…

Pieter de Jode (II), naar Abraham van Diepenbeeck, 1648, prent, RP-P-1904-4445

Vrouwelijke personificatie van de Vrede, zittend op een troon. In haar handen houdt zij een hoorn des overvloeds en de cadeucus, links en rechts van de troon muziekinstrumenten en wetenschappelijke instrumenten die de vrije kunsten symboliseren. Op de achtergrond het herstel na de oorlog van de…

Titelprent voor het pamflet Wtvaert…

anoniem, 1612, prent, RP-P-1881-A-4653

Titelprent voor het pamflet Wtvaert vande Roomsche Transubstantiatie, 1612. De roomse transubstantiatieleer wordt met een processie ten grave gedragen. De kist wordt in de grond gelaten in aanwezigheid van de paus en alle andere leden van de roomse geestelijkheid, een engel is klaar om het graf met…

Titelprent voor C. van Alkemade,…

François van Bleyswijck, 1724, prent, RP-P-OB-78.385

Jonker Frans van Brederode staande op een voetstuk, op de achtergrond strijdtaferelen.