Portret van Witte Cornelisz. de…

anoniem, naar Hendrick Martensz. Sorgh, 1668 - 1693, prent, RP-P-OB-68.082

Portret van Witte Cornelisz. de With, vice-admiraal van Holland en West-Friesland. Hij draagt de keten van de Orde van de Heilige Michaël en zijn hand rust op een globe. Linksachter een zeegezicht met enkele schepen en rechtsachter een gezicht op Slot Kronborg bij Helsingør. Onder in de marge een…

Willem, prins van Oranje

Jacques Beauvarlet, naar Gerard van Nijmegen, prent, RP-P-OB-41.744

Gezicht op fort Rammekens

Mathias de Sallieth, naar Dirk de Jong, 1781 - 1785, prent, RP-P-1926-99

Gezicht op Fort Rammekens te Zeeland. Op de rede van het fort liggen verschillende schepen. In de marge het wapen van Zeeland. Prent rechtsboven genummerd: 23.

Rotterdam, gezien vanaf de Maas

Mathias de Sallieth, naar Dirk de Jong, 1780 - 1787, prent, RP-P-1920-1622

Gezicht op Rotterdam, gezien vanaf de Maas. In de marge het wapen van de stad. Prent rechtsboven genummerd: 1.

Portret van Maurits, prins van…

Pieter Tanjé, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1748, prent, RP-P-OB-104.174

Portret van Maurits in een ovaal met randschrift. Rondom ligt een aantal allegorische objecten, waaronder een scepter, lauwerkrans, muurkroon, helm, zwaard en kanon. Op het reliëf de Slag bij Nieuwpoort, 2 juli 1600.

Kampement te Delft, 1787

Hendrik Roosing, naar Franciscus Sansom, 1787, prent, RP-P-OB-85.762

Gezicht op het kampement van het Vliegend Legertje opgezet in een weiland buiten Delft met de tenten van de vrijkorpsen uit verschillende plaatsen, augustus 1787. Opgedragen aan 'Neêrlands Schutterijen'.

Illuminatie van het huis van M.T.…

Franciscus Sansom, naar Adriaan Boon (1763-1802), 1788, prent, RP-P-1907-2163

Verlichting van de gevel van het huis van Matthias Theodorus Peypers aan het Haringvliet te Rotterdam, ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van prins Willem V op 8 maart 1788. Op de gevel vijf chassinetten met allegorische voorstellingen.

Optocht van scheepstimmerlieden…

Franciscus Sansom, naar Hendrik Roosing, 1788, prent, RP-P-OB-60.427

Optocht van scheepstimmerlieden door Rotterdam ter ere van het éénjarig regeringsjubileum van Willem V en Wilhelmina na het einde van de strijd tussen de patriotten en de prinsgezinden. Links kijken mensen toe. Op de achtergrond een langgerekt gebouw.

Portret van Salomon ben Joel Dubno

Franciscus Sansom, naar Schabracq, 1780 - 1808, prent, RP-P-1906-2510

Portret van de dichter en geleerde Salomon ben Joel Dubno in een ovale omlijsting. Hij zit aan een schrijftafel in een studeerkamer met een boekenkast. Voor hem ligt een opengeslagen boek. Rond de omlijsting een Hebreeuwse tekst en enkele gestileerde florale motieven. Onder de voorstelling een…