91 resultaten gevonden


Joannes Bemme, in of na 1814, prent, RP-P-1907-2973

Portret van de oranjegezinde predikant Jan Scharp op 58-jarige leeftijd, in ovaal naar links.

I.F. Langestraat, Dirk Langendijk Joannes Bemme, 1800 - 1841, prent, RP-P-1878-A-514

Lidmaatschapsbewijs voor een Rotterdamse sociëteit. Twee allegorische figuren symboliseren eenheid en verbroedering. Op de voorgrond een hoop met kannonen en wapens en een vaandel van de Gewapende Burgerwacht.

Joannes Bemme, 1804, prent, RP-P-1935-416

Een groep soldaten te paard met een aantal extra cavaleriepaarden bij een herberg. Op de achtergrond een herder met schapen.

Joannes Bemme, ca. 1800 - in of voor 1841, prent, RP-P-BI-803

In een schuur in Lille wordt generaal Theobald Dillon op 29 april 1792 vermoord door Franse troepen.

Joannes Bemme, ca. 1795 - ca. 1810, prent, RP-P-1898-A-19774

Jan Anthonie Langendijk Dzn Joannes Bemme, 1800 - 1841, prent, RP-P-1951-642

François Joseph Weygand Joannes Bemme, 1800 - 1841, prent, RP-P-OB-26.562

Dirk Langendijk Joannes Bemme, 1800 - 1841, prent, RP-P-1911-613

Lidmaatschapsbewijs voor een Rotterdamse sociëteit voor Ch. Meijer, getuigd door de secretaris J. Ooms. Twee allegorische figuren symboliseren eenheid en verbroedering. Op de voorgrond een hoop met kannonen en wapens en een vaandel van de Gewapende Burgerwacht.

Joannes Bemme, 1800 - 1841, prent, RP-P-1898-A-19743

Een monument met plaquettes, waarop scènes uit het Oude Testament, onder een boog. Op de boog eveneens bijbelsescènes. Vóór het monument een verzameling van allegorische figuren.

Joannes Bemme, 1802, prent, RP-P-1909-2244