Op het wapen van zyne K. M. Willem…

T.L. Thompson, 1825 - 1838, prent, RP-P-1985-87

Het Nederlandse wapen tussen twee leeuwen, staand op een banderol met de wapenspreuk van Nederland: 'Je Maintiendrai.'. Onder de afbeelding een twaalfregelig vers in drie kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 150.

Deez' prent geschikt tot nut en…

T.L. Thompson, 1825 - 1838, prent, RP-P-OB-200.782

Blad met 8 voorstellingen van verschillende aard, waaronder een kuiper, een buitenverblijf en een jongen spelend met een drijftol. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd linksboven: No. 154.

Nederlandsche ijver

T.L. Thompson, 1825 - 1838, prent, RP-P-1989-60

Blad met 13 voorstellingen, waaronder acht voorstellingen van de haringvangst en vijf voorstellingen van molens. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 138.

Kinderen, door vlytig leeren, Ziet…

T.L. Thompson, 1825 - 1838, prent, RP-P-OB-200.781

Blad met 8 voorstellingen van ambachtslieden, zoals timmerman, kleermaker en pottenbakker. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd linksboven: No. 141.

Mismaakte gezigten

T.L. Thompson, 1825 - 1838, prent, RP-P-1989-57

Blad met 8 voorstellingen van dwergfiguren, waaronder muzikanten, schermers en een bedelaar. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 10

Kinderen, hier zult gy bevinden, /…

T.L. Thompson, 1825 - 1838, prent, RP-P-1989-58

Blad met 20 voorstellingen van deugden en ondeugden, waaronder de vriendelijkheid, de misdaad, de liefde en de ijdelheid. Boven elke afbeelding een titel en onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 32.

De vertelling van Asschepoester

T.L. Thompson, 1825 - 1838, prent, RP-P-OB-200.747

Blad met 12 voorstellingen uit het sprookje van Assepoester. Onder elke afbeelding een drie- of vierregelig onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 50.