Ziet eens, kindren! deze prent /…

T.C. Hoffers, 1820 - 1837, prent, RP-P-1990-435

Blad met 12 voorstellingen uit het sprookje van Klein Duimpje. Onder elke voorstelling een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 26.

Zie op deez' prent, ô lieve jeugd!…

T.C. Hoffers, 1820 - 1838, prent, RP-P-OB-200.256

Blad met 22 voorstellingen van kermisklanten, kramen en attracties, zoals een koorddanser, een eekhoorn op een lier en een tent met vreemde dieren. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 22.

Dat u deez prent o vaderlandsche…

T.C. Hoffers, 1830 - 1837, prent, RP-P-OB-200.248

Blad met 8 voorstellingen over de Belgische Revolutie. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 29.

Uilenspiegel was een guit, / En…

T.C. Hoffers, 1820 - 1838, prent, RP-P-OB-200.254

Blad met 24 voorstellingen over het leven van Tijl Uilenspiegel. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 23.

Dit prentgeschenk leert u van…

T.C. Hoffers, 1831 - 1837, prent, RP-P-OB-200.250

Blad met 8 voorstellingen over het leven en de zelfopoffering van J.C.J. Van Speijk tijdens de strijd tegen de Belgen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 27.

Uilenspiegel was een guit, / En…

T.C. Hoffers, 1820 - 1838, prent, RP-P-OB-200.255

Blad met 24 voorstellingen over het leven van Tijl Uilenspiegel. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 23.

Het Afsterven van Z.M. Willem I.…

T.C. Hoffers, 1843, overlijdensbericht, RP-P-OB-88.740

Bekendmaking van het overlijden van de voormalige koning Willem I, 12 december 1843. Grafmonument, daaronder een korte levensbeschrijving van de overledene.

Het Stoomboots / spel

T.C. Hoffers, 1820 - 1837, prent, RP-P-OB-201.493

Bordspel met vakjes genummerd van 2 tot en met 60. Boven een voorstelling van een stoomboot zonder naam. De boot vaart op en neer tussen Rotterdam en Dordrecht. In verschillende vakjes afbeeldingen van voorwerpen, gebouwen en figuren. Midden onder de titel. Onder de voorstelling de spelregels in…

Ontploffing van Stoelemat te Bergen…

T.C. Hoffers, 1831, prent, RP-P-OB-88.393

Beschrijving van de ontploffing in de kruitmagazijn van laboratorium Stoelemat te Bergen op Zoom, 29 maart 1831. Tekst in drie kolommen met daaronder een vers in vier kolommen. Bovenaan drie oude zestiende-eeuwse houtsnedes met twee voorstellingen van een stad in brand en een derde van een stad…

Het afsterven van hare majesteit de…

T.C. Hoffers, 1837, prent, RP-P-OB-88.622

Tekst op het overlijden van koningin Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van koning Willem I, op 12 oktober 1827. Bovenaan een vignet met een kroon.