Tijding van het Afsterven van de…

Jan Bernardus Ulrich, 1843, overlijdensbericht, RP-P-OB-88.739

Bekendmaking van het overlijden van de voormalige koning Willem I, 12 december 1843. Man en vrouw bij een grafmonument, daaronder een korte levensbeschrijving van de overledene.

Vreugdelied op de inhuldiging van…

Jan Bernardus Ulrich, 1840, tekstblad, RP-P-OB-88.694

Blad met de beschrijving van de inhuldiging van koning Willem II in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 28 november 1840. Onderaan een vreugdelied op de nieuwe vorst in vijf coupletten. Bovenaan de letter W binnen een bladerkrans met aan weerszijden de Faam blazend op haar bazuin.

Bij 't achtenveertigtal van deez'…

Jan Bernardus Ulrich, 1816 - 1849, prent, RP-P-OB-200.702

Blad met 48 voorstellingen van dieren, figuren en voorwerpen, waaronder een leeuw, een jongen met een hoepel, een schip en een brug. Onder elke voorstelling een tweeregelig vers. Genummerd rechtsonder: No. 17.

Arlequin en zijn vrouw

Jan Bernardus Ulrich, 1816 - 1849, prent, RP-P-OB-200.720

Vierkant bordspel met 11 genummerde vakjes (2-12). In het middelste vakje (nr. 7) Harlekijn en zijn vrouw. Onder de voorstelling de spelregels.

Ziet kinderen, wilt deez' Prent…

Jan Bernardus Ulrich, 1816 - 1849, prent, RP-P-1985-86

Blad met 9 voorstellingen van verschillende aard, waaronder een krans van putti, takken en vruchten, emblemata voor de liefde en soldaten. Onder verschillende voorstellingen een vers. Genummerd linksboven: No. 4.

Ziet lieve jeugd! acht snaaksche…

Jan Bernardus Ulrich, 1816 - 1849, prent, RP-P-1898-A-20054

Blad met 4 voorstellingen van telkens twee figuren, waaronder Hansworst, een man met een bierbuik en Jan Steen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd linksboven: no. 11.

Dood van Neêrlands Koningin. 's…

Jan Bernardus Ulrich, 1837, prent, RP-P-OB-88.621

Treurdicht op het overlijden van koningin Wilhelmina van Pruisen, echtgenote van koning Willem I, op 12 oktober 1827. Beschrijving van het overlijden en een treurdicht in twee kolommen. Bovenaan een afbeelding van een willekeurig grafmonument.