Wereldtentoonstelling in het Palais…

Armand Auguste Caque, 1855, kopie, NG-VG-1-4064-D

Tinnen penning. Voorzijde: vrouw met stralenkrans op hoofd staat op een met keizerlijke adelaar versierde verhoging en houdt met elk van beide handen krans boven hoofd van twee aan weerszijde van podium zittende gekroonde vrouwen, voorstellende Kunst en Nijverheid binnen omschrift; afsnede:…

La Poésie op titelblad van "Esprit…

Pierre Prud'hon (verworpen toeschrijving), naar Pierre Prud'hon, prent, RP-P-1970-304

Le Printemps

Pierre Prud'hon (verworpen toeschrijving), naar Pierre Prud'hon, prent, RP-P-1970-272

L'Agriculture, le commerce, la…

Pierre Prud'hon (verworpen toeschrijving), naar Pierre Prud'hon, prent, RP-P-1970-311

La Musique, la Science, la Peinture

Pierre Prud'hon (verworpen toeschrijving), naar Pierre Prud'hon, prent, RP-P-1970-309

Mme Copia

Pierre Prud'hon (verworpen toeschrijving), naar Pierre Prud'hon, prent, RP-P-1970-121

Anne de Montmorency, maarschalk van…

Pierre Regnier (mogelijk), 1550, kopie, NG-VG-1-268

Bronzen penning met gat erin. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Voorzienigheid omarmt twee Overwinningen: links Overwinning te land, afgebeeld als vrouw met vaandel en helm; rechts Overwinning ter zee, afgebeeld als vrouw met eil en anker binnen omschrift.

Maria de' Medici, koningin van…

Guillaume Dupré (kopie naar), 1625, kopie, NG-VG-1-725

Bronzen penning met gat erin. Voorzijde: borststuk vrouw met weduwekapje binnen omschrift in spiegelschrift. Keerzijde: Maria de' Medici, afgebeeld als Cybele met kroon en sluier op hoofd, houdt scepter in linker- en wereldbol in rechterhand; boven haar, op wolk, staat haar wagen; om haar heen haar…

Vrede van Vervins, ter ere van…

Philippe Danfrie (I) (kopie naar), 1598, kopie, NG-VG-1-523-A

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Vrede met Mercuriusstaf en olijftak in hand verricht plengoffer op brandend altaar boven opschrift, binnen omschrift.