Wereldtentoonstelling in het Palais…

Armand Auguste Caque, 1855, kopie, NG-VG-1-4064-D

Tinnen penning. Voorzijde: vrouw met stralenkrans op hoofd staat op een met keizerlijke adelaar versierde verhoging en houdt met elk van beide handen krans boven hoofd van twee aan weerszijde van podium zittende gekroonde vrouwen, voorstellende Kunst en Nijverheid binnen omschrift; afsnede:…

Anne de Montmorency, maarschalk van…

Pierre Regnier, 1550, kopie, NG-VG-1-268

Bronzen penning met gat erin. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Voorzienigheid omarmt twee Overwinningen: links Overwinning te land, afgebeeld als vrouw met vaandel en helm; rechts Overwinning ter zee, afgebeeld als vrouw met eil en anker binnen omschrift.

Maria de' Medici, koningin van…

Guillaume Dupré, 1625, kopie, NG-VG-1-725

Bronzen penning met gat erin. Voorzijde: borststuk vrouw met weduwekapje binnen omschrift in spiegelschrift. Keerzijde: Maria de' Medici, afgebeeld als Cybele met kroon en sluier op hoofd, houdt scepter in linker- en wereldbol in rechterhand; boven haar, op wolk, staat haar wagen; om haar heen haar…

Maximilien de Bethune, hertog van…

Guillaume Dupré, 1925 - 1935, historiepenning, NG-447

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man, in profiel naar rechts met baard, knevel en krullend haar, bovenop kaal. Hij draagt een harnas met hoge halsberg en plooikraag en om schouders in mantel gedrapeerd binnen omschrift. Keerzijde: adelaar met donder en bliksemschichten in klauwen vliegend boven…