Wereldtentoonstelling in het Palais…

Armand Auguste Caque, 1855, historiepenning, NG-VG-1-4064-B

Tinnen penning. Voorzijde: borststuk vrouw binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op Maison de l'Industrie binnen omschrift; afsnede; opschrift

Geboorte van Lodewijk Napoleon,…

Armand Auguste Caque, 1856, historiepenning, NG-VG-1-4078

Zilveren penning. Voorzijde: Napoleon III houdt zijn pasgeboren zoon omhoog; naast hem Eugenie; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift binnen stralenkrans met daarin namen van steden in Frankrijk en Algerije binnen omschrift

Bezoek van de keizerlijke familie…

anoniem, 1867, historiepenning, NG-VG-1-4331

Penning aan draagoog en draagring. Voorzijde: drie portretmedaillons: in medaillon links boven borststuk man; in medaillon rechtsboven borststuk vrouw; in onderste medaillon borststuk kind binnen lauwerkrans, beschenend door letter N in stralenkrans. Keerzijde: opschrift binnen omschrift.

Bezoek van koningin Victoria en…

Jean Pierre Montagny, 1855, historiepenning, NG-VG-1-4065

Koperen penning. Voorzijde: borststuk vrouw en man binnen omschrift. Keerzijde: borststuk man en vrouw binnen omschrift;

Driehonderdjarige herdenking van de…

Jean Francois Antoine Bovy, 1835, historiepenning, NG-VG-1-4186

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: opschrift, door twee zuilen die Gothische gevel dragen, in drieen verdeeld binnen omschrift.

Wereldtentoonstelling in het Palais…

Armand Auguste Caque, 1855, historiepenning, NG-VG-1-4064-C

Tinnen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gezicht op Maison de l'Industrie binnen omschrift; afsnede; opschrift

Derde eeuwfeest van de Hervormde…

Jean Francois Antoine Bovy, 1859, historiepenning, NG-VG-1-4114

Koperen penning. Voorzijde: groep mensen in gebed, verzameld rond tafel, waarop twee boeken en twee inktstellen staan binnen omschrift; afsnede: datering en signatuur. Keerzijde: opengeslagen boek met opschrift in stralenkrans binnen omschrift; afsnede: datering

Vrede en handel

Andre Galle, 1839, historiepenning, NG-VG-1-4356

Zilveren achthoekige penning. Voorzijde: zittende vrouw leunt met linkerarm op zuil, waartegen anker staat en houdt rechterhand in geopende kist vol geldzakken; op grond voor anker twee geldzakken. Keerzijde: Mercuriusstaf tussen twee gevulde hoorns van overvloed op twee olijftakken; afsnede:…

Wereldtentoonstelling in het Palais…

Armand Auguste Caque, 1855, kopie, NG-VG-1-4064-D

Tinnen penning. Voorzijde: vrouw met stralenkrans op hoofd staat op een met keizerlijke adelaar versierde verhoging en houdt met elk van beide handen krans boven hoofd van twee aan weerszijde van podium zittende gekroonde vrouwen, voorstellende Kunst en Nijverheid binnen omschrift; afsnede:…

Verovering van Diedenhove,…

Monogrammist N (medailleur), 1699 - 1703, historiepenning, NG-VG-3-1185

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Hoop met in rechterhand overwinningsbeeldje leunend op altaar met plattegrond van stad binnen omschrift