Portret van Rita Sangalli

Charles Reutlinger, ca. 1870 - ca. 1875, foto, RP-F-F25474-B

Portret van Julia Hisson als Sélika…

Pierre Petit, ca. 1869 - voor 1874, foto, RP-F-F25479-AI

Portret van Anna Judic in Les…

Gaston et Mathieu, ca. 1869 - voor 1874, foto, RP-F-F25480-A

Portret van Laurence Grivot

Louis-Frédéric Mayer, ca. 1869 - voor 1874, foto, RP-F-F25480-F

Portret van Giuseppe Verdi

Truchelut, ca. 1870 - voor 1874, foto, RP-F-F25480-K

Portret van Madame Pasca

J. Tourtin (l'ainé), ca. 1869 - voor 1874, foto, RP-F-F25480-P

Portret van Adolphe Dupuis

Alphonse J. Liébert, ca. 1869 - voor 1874, foto, RP-F-F25480-U

Portret van Talbot

Alphonse J. Liébert, ca. 1869 - voor 1874, foto, RP-F-F25480-Z

Portret van Marie Delaporte

anoniem, ca. 1869 - voor 1874, foto, RP-F-F25480-AA