Begin van de…

Thomas Bernard, 1711, rekenpenning, NG-VG-3-1528

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Cycloop bezig met smeden van schild binnen omschrift; afsnede: opschrift

Lodewijk XIV, koning van Frankrijk,…

Thomas Bernard, 1713, rekenpenning, NG-VG-3-1547

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: zonnebloem, beschenen door stralende zon binnen omschrift; afsnede: opschrift

Huwelijk van Lodewijk XV, koning…

Francois Joseph Marteau, 1725, rekenpenning, NG-VG-3-1554

Zilveren penning. Voorzijde: twee ineen geslagen handen uit wolken onder kroon boven altaar binnen omschrift; afsnede: opschrift en signatuur. Keerzijde: opschrift binnen bladerkrans; afsnede: opschrift

Lodewijk XVI, koning van Frankrijk,…

Nicolas Marie Gatteaux, 1775, rekenpenning, NG-VG-3-1573

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lint in haar binnen omschrift. Keerzijde: zwerm vogels, beschenen door stralen van opkomende zon binnen omschrift; afsnede: opschrift

Jean Pierre Burteur, burgemeester…

Jean Duvivier, 1739, rekenpenning, NG-VG-3-1596-C

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild binnen lauwerkrans en omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, geflankeerd door twee mannen met boog in hand en pijlenkoker over schouder, staande op cartouchevormig ornament binnen omschrift

Lodewijk XV, koning van Frankrijk,…

Francois Joseph Marteau, 1741, rekenpenning, NG-VG-7-628

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: Apollo met lier in hand en Hygieia [?] met staf, waarom slang zich kronkelt, staande naast chemisch apparaat binnen omschrift; afsnede: opschrift

Wijnhandelarengilde van Parijs

anoniem, 1691, gildepenning, NG-VG-7-635

Koperen penning. Voorzijde: gemijterde St. Nicolaas met staf in linkerhand zegent drie kinderen, die in kuip naast hem zitten binnen omschrift. Keerzijde: driemaster; daarboven: naar beneden vliegende vogel binnen omschrift

Michelangelo Buonarroti

Gerard Leonard Herard, 1673, historiepenning, NG-VG-1-155

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: torso temidden van palet met schilderskwasten en bouwkundige werktuigen binnen omschrift; afsnede: jaartal

Anne de Montmorency, maarschalk van…

Pierre Regnier, 1550, kopie, NG-VG-1-268

Bronzen penning met gat erin. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Voorzienigheid omarmt twee Overwinningen: links Overwinning te land, afgebeeld als vrouw met vaandel en helm; rechts Overwinning ter zee, afgebeeld als vrouw met eil en anker binnen omschrift.

Inname van Ieper door de Fransen

Francois Joseph Marteau, 1744, historiepenning, NG-VG-1-2375

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: stad Ieper, in gedaante van gekroonde vrouw, biedt haar wapenschild aan koning aan, afgebeeld als god van de oorlog, zittend op blok, met commandostaf in hand; tussen beide in zweeft gevleugelde Overwinning met palmtak en hand op…