Societe centrale des architectes

Eugène André Oudiné, 1848 - 1850, prijspenning, NG-VG-6-29

Bronzen penning. Voorzijde: portret vrouw, wier hoofd bekroond wordt met aantal bouwwerken; links passer. Keerzijde: passer en bloem binnen omschrift.

Overlijden van Joan Derk van der…

Jean Martin Renaud, 1784, historiepenning, NG-VG-1-2890

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: vrouw, voorstellende Vrijheid, staat tegen sarcofaag geleund en houdt in linkerhand schild en vrijheidshoed op speer, en in geheven rechterhand half ontrold, beschreven stuk papier; voor sarcofaag staat enigszins voorover…

Maximilien de Bethune, hertog van…

Guillaume Dupré (kopie naar), 1607, historiepenning, NG-447

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man, in profiel naar rechts met baard, knevel en krullend haar, bovenop kaal. Hij draagt een harnas met hoge halsberg en plooikraag en om schouders in mantel gedrapeerd binnen omschrift. Keerzijde: adelaar met donder en bliksemschichten in klauwen vliegend boven…

Instelling van de discontobank

Pierre Joseph Lorthior, 1776, historiepenning, NG-VG-1-2779

Bronzen achthoekige penning. Voorzijde: vrouw opent met haar rechterhand kist, die gevuld is met zakken geld; in haar andere hand houdt zij papieren en naast haar liggen zakken geld en een boek binnen omschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: Mercuriusstaf binnen krans van bloemen en vruchten

Slag bij Rocourt

Francois Joseph Marteau, 1746, historiepenning, NG-VG-1-2419

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: riviergodin, rustend op waterkruik voor trophee bestaande uit wapentuig, vaandels en harnas kijkt verschrift op naar vliegende Faam, die op bazuin blaast, waaraan lelievaandel hangt en lauwerkrans boven trophee houdt binnen…

Huwelijk van Lodewijk, dauphin van…

Pierre Joseph Lorthior, 1770, historiepenning, NG-VG-1-2722

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: de beide echtgenoten geven elkaar hand boven altaar; op achtergrond Oostenrijk en Frankrijk, afgebeeld als gekroonde vrouwen die elkaar omhelzen; links een dubbelkoppige adelaar, rechts wapenschild binnen…

Inname van Bergen op Zoom door de…

Francois Joseph Marteau, 1747, historiepenning, NG-VG-1-2474

Bronzen penning. Voorzijde: Pallas met kleed versierd met lelies rond middel vertrapt wapenschild, waar naast kroon ligt; in haar linkerhand houdt zij speer en met haar rechterhand houdt zij krans boven beeld van Lodweijk XV, dat op sokkel staat binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

Tekenen van de voorlopige vrede te…

anoniem, 1748, historiepenning, NG-VG-1-2494

Bronzen penning. Voorzijde: Lodewijk XV met knuppel van Herkules en leeuwehuid rond zijn middel, wendt zich af van de Overwinning die een lauwerkrans in de hand houdt om van de Vrede een olijftak te ontvangen; op de grond liggen kronen en een wapenschild. Keerzijde: opschrift

Lodewijk XV vertrekt naar…

Francois Joseph Marteau, 1744, historiepenning, NG-VG-1-2372

Bronzen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: koning te paard met commandostaf, voorafgegaaan door man met Franse vlag, gevleugelde Overwinning houdt lauwerkrans boven zijn hoofd binnen omschrift; afsnede: opschrift

Verovering van Charleroi, Namen,…

Francois Joseph Marteau, 1746, historiepenning, NG-VG-1-2423

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: drie soldaten met ieder een standaard, waaraan twee schilden, waarop de namen van de veroverde steden staan binnen omschrift; afsnede: opschrift.