Album met zestiende- en…

Jean Lepautre, 1600 - 1700, prentalbum, RP-P-2015-2

Album met 82 prenten op 77 albumbladen en op de dekbladen. Het album bevat voornamelijk ornamentprenten naar ontwerp van Jean Lepautre, veelal interieurdecoraties waarvan een deel bedoeld voor kerken. Daarnaast bevat het album enkele kostuumprenten (voorin) en prenten met christelijke voorstellingen…

Album met afbeeldingen van tombes…

Johannes of Lucas van Doetechum, naar Hans Vredeman de Vries, 1825 - 1923, prentalbum, BI-1897-969

Album met 26 etsen op 26 albumbladen. Het betreft de serie getiteld: Pictores, statuarii, architecti, latomi, et quicunque principum magnificorumque uirorum memoriae aeternae inseruitis, adeste & hunc libellum uarias coenotaphiorum, tumulorum & mortuorum monumentorum formas. De serie bestaat uit een…

Prentalbum met de geschiedenis van…

Jean de Poligny (mogelijk), naar Abraham Ortelius, naar Maerten de Vos, naar Maarten van Heemskerck, 1585 - 1607, prentalbum, RP-P-2005-214

Prentalbum uit de bibliotheek van Jean de Poligny. Voorin een Wereldkroniek, Cronica Cronicarum (1521), met beschrijvingen en illustraties van de wereldgeschiedenis van de schepping tot het jaar 1521. Bevat schematische representaties van opeenvolgende vorsten, pausen, keizers, koningen van…

Traité instituant la Communauté…

Louis Jozeph Maria Beel, 1951, document, NG-681-C

Brief van Beel aan Drees dd 22-11-1951. In kartonnen cassette samen met twee boeken.

Trois Navigations Admirables…

Gerrit de Veer, 1599, boek, NG-1978-101

366 pp, in moderne band en modern goud op snee. Gedateerd; titelp.: M.D.XCIX.

Le Cabinet des Beaux Arts ou…

Charles Perrault, 1693, prentalbum, BI-1904-39

Album met 15 etsen en gravures op 32 albumbladen. Het album bevat prenten met reproducties van de plafondstukken van het Cabinet des Beaux Arts in het Hôtel Perrault, rue Neuve des Bons Enfants, Parijs. De plafondstukken hebben de vrije kunsten tot onderwerp. Charles Perrault was de opdrachtgever…

Album met serie gezichten te Java

Willem Jan Gordon, naar Adrianus Johannes Bik, 1833 - 1845, prentalbum, RP-P-2017-2558

Prentalbum met een serie van zes lithografieën van gezichten te Java en de titelprent. Album met kaft bekleed met marmerpapier waarin lithografieën gebonden.

Album met 124 voorstellingen naar…

Rembrandt Harmensz. van Rijn, 1807 - 1808, prentalbum, BI-1961-168

Album met 124 voorstellingen op 50 albumbladen. Het betreffen prenten van of naar Rembrandt, uitgegeven door Henry Louis Basan in Parijs [1807-1808], getiteld: Recueil de quatre-vingt-cinq estampes originales. Naast de titelpagina nog een inhoudsopgave van twee pagina's. Half marokijnen groene band…

Album met voorstellingen van de…

Theodoor van Thulden, naar Nicolò dell'Abate, naar Francesco Primaticcio, 1633, prentalbum, BI-1883-1235

Album met 62 voorstellingen op 62 albumbladen. Het album bevat de serie getiteld: Les Traveaux d'Ulysse, 1633. Het betreffen voorstellingen van de werken van Odysseus, gegraveerd naar de muurschilderingen in het koninklijk paleis van Fontainebleau. Voorstelling 39 uit de reeks zit twee keer in dit…

Album met cartouches in…

Harmen Jansz Muller, naar Jacob Floris, 1825 - 1923, prentalbum, BI-1885-1342

Album met twaalf gravures op twaalf albumbladen. Het betreft de serie getiteld: Veelderhande cierlijcke compertementen profitelijck voor schilders goutsmeden beeldtsnijders ende ander constenaren. Het gaat om een titelprent en elf (van de twaalf) gedecoreerde cartouches. Bruin marokijnen band, met…