Geïilustreerde Senjimon

Katsushika Hokusai, 1835, boek, RP-P-1960-15

Arashi Tokusaburo als Ohashi

Utagawa Kunimasu, 1834, prent, RP-P-1955-573

Ichikawa Morinosuke als Nagoya…

Shunbaisai Hokuei, 1835 - 1845, prent, RP-P-1970-44

Kooplieden

Ryûsai Shigeharu, 1830 - 1832, prent, RP-P-OB-JAP-68

Nakamura Matsue als Otaka

Shunbaisai Hokuei, 1824, prent, RP-P-1962-345

Twee vechtende acteurs

Shunbaisai Hokuei, 1830 - 1833, prent, RP-P-1981-50

Schetsen van Bunpo

Kawamura Bunpo, 1811 - 1813, boek, RP-P-1960-618