1 resultaat gevonden


Shigenobu (I), Yanagawa, Kitsusabaru Shunkôsai Hokushû (II), 1822, prent, RP-P-2009-970

De acteur Arashi Tokusaburo verandert zijn naam in Arashi Kitsusaburo II en vertolkt de rol van Hyogonomoki Yorimasa (9/1822) uit het toneelstuk Yorimasa nue monogatari. In een cartouche de acteur Arashi Kitsusaboro I (Rikan I) als Hyogonokami Yirimasa (9/1821). Naka Theater. In het cartouche de…