Pagina 98 en 99 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-76

Twee boekpagina's met links een foto van kweekbedden voor thee op Sumatra (Nederlandsch-Indisch Land Syndicaat) en rechts informatie over de theecultuur. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 158 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-124

Boekpagina met een foto van een Indische werkkracht die gambir snoeit op een veld te Goenoeng Malajoe. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

Pagina 149 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-117

Boekpagina met een foto van een veld met kweekbedden en klapperbomen te Bobongan. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).

KLM-toestel, vermoedelijk in…

anoniem, ca. 1946, albumblad, RP-F-F01004-18

Albumblad met een foto van een Lockheed Constellation van de KLM op een vliegveld met wachtende mensen. Dit type toestel speelde een rol bij het herstel van de luchtverbinding met Nederlands-Indië. Onderdeel van Herdenkingsalbum van de Indië-lijn van de KLM, deel II.

Klaas en Tiny Kleiterp spelend met…

Klaas Kleiterp (I) (toegeschreven aan), 1922, foto, RP-F-2004-91-32

Onderdeel van Fotoalbum van de familie Kleiterp-Vermeulen met opnames van de kinderen Klaas en Tiny in Nederlands-Indië.

Plantentuin Buitenzorg

O. Kurkdjian, ca. 1890 - ca. 1935, foto, RP-F-2001-17-77

Een grote vijver met waterlelies in de plantentuin van Buitenzorg.

Boot bij een palmenkust in…

O. Kurkdjian, 1912, foto, RP-F-F01069-AC

Onderdeel van Reisalbum met veertig foto's van Nederlands-Indië.

Indische vrouwen en man met…

O. Kurkdjian, 1912, foto, RP-F-F01069-U

Onderdeel van Reisalbum met veertig foto's van Nederlands-Indië.

Vervallen gebouwen bij een vijver…

O. Kurkdjian, 1912, foto, RP-F-F01069-P

Onderdeel van Reisalbum met veertig foto's van Nederlands-Indië.

Rubbertappers kerven boom in…

O. Kurkdjian, 1912, foto, RP-F-F01069-AM

Onderdeel van Reisalbum met veertig foto's van Nederlands-Indië.