Aanleg van een spoorbrug in…

anoniem, ca. 1880 - ca. 1910, foto, RP-F-F01076-AY

Onderdeel van Album met foto's van spoorwegen in Nederlands-Indië en prentbriefkaarten.

Groepsfoto

anoniem, 1925 - 1931, albumblad, NG-2006-66-87

Albumblad met één foto: een groep mannen poserend rondom een gedekte tafel. Mogelijk betreft het leden van de Vereeniging van Hoogere Politie Ambtenaren in Nederlandsch-Indië. Onderdeel van het fotoalbum aangeboden aan S. Koster door de Vereeniging van Hoogere Politie Ambtenaren in…

Aan het strand

anoniem, ca. 1935 - ca. 1936, albumblad, NG-2006-40-33

Albumblad met zes foto's van een uitje naar het strand door een groep meisjes, enkele foto's van een jongen aan de kust en een foto van de Chinese muur. Onderdeel van een familiealbum van een Chinees-Indische familie in Weltevreden, ca. 1935.

Indische hoogwaardigheidsbekleders

Woodbury & Page, 1863 - 1866, albumblad, NG-2011-31-49

Albumblad met negen studioportretten van Indische hoogwaardigheidsbekleders met hun kinderen en echtgenotes en enkele Chinezen. Bevat onder andere portretten van: Raden Adipati Tjokrowedono, regent van Tjilatjap, alleen en met echtgenote en een kind; Regent van Probolinggo, Raden Toemenggoeng…

Oranjefeesten

anoniem, 1938, albumblad, NG-2007-39-1

Albumblad met drie foto's van versieringen voor een Oranjefeest ter gelegenheid van de geboorte van prinses Beatrix op 31 januari 1938. Onderdeel van het losbladig fotoalbum over de Fraters van Tilburg op Celebes en Sumatra.

Natuurschoon

anoniem, 1930 - 1939, albumblad, NG-2007-39-14

Zwart albumblad met vier foto's van natuurgezichten in Nederlands-Indië, waarschijnlijk op Celebes. Op een foto zijn enkele fraters te zien. Onderdeel van het losbladig fotoalbum over de Fraters van Tilburg op Celebes en Sumatra.

KLM-toestel, vermoedelijk in…

anoniem, ca. 1946, albumblad, RP-F-F01004-18

Albumblad met een foto van een Lockheed Constellation van de KLM op een vliegveld met wachtende mensen. Dit type toestel speelde een rol bij het herstel van de luchtverbinding met Nederlands-Indië. Onderdeel van Herdenkingsalbum van de Indië-lijn van de KLM, deel II.

Pagina 25 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-17

Boekpagina met een foto van de personeel staand aan de voorzijde van het Pathologische Laboratorium van het Algemeen Proefstation van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.) te Kampong Baroe. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van…

Elf portretten van Theunissen

Theunissen (sergeant-majoor), 1933 - 1953, albumblad, NG-2007-4-48

Albumblad met 11 foto's met portretten van Theunissen, uit de periode 1933-1953. Verschillende pasfoto's met delen van stempels en ponsgaten. Onderdeel van het fotoalbum van de diensttijd van sergeant-majoor Theunissen in Borneo, 1947-1954.

Pagina 30 en 31 van Fotoboek van de…

J.W. Meyster, ca. 1924 - ca. 1925, albumblad, RP-F-F01070-20

Twee boekpagina's met links twee foto's van grafieken over het met overjarige cultures beplante oppervlak van Sumatra en de export daarvan; rechts informatie over diverse gewassen. Onderdeel van Fotoboek van de Algemeene Vereeniging van Rubberplanters ter Oostkust van Sumatra (A.V.R.O.S.).