Mythologische figuren

Jacobus Harrewijn, 1702, prent, RP-P-OB-55.448

Verschillende mythologische figuren; bovenaan de vallende Icarus, links Atlas met het hemelgewelf op zijn schouders en de eenogige Poliphemus en in de achtergrond Dido op de brandstapel. Allen afgebeeld om verschillende kenmerken van de liefde te verbeelden. Rechts op een wolk de personificatie van…

Titelpagina voor: Methode pour…

Jacobus Harrewijn, 1682 - 1727, prent, RP-P-1937-1503

Een zuil met daarop de titel, waarachter een romeins krijgsman met schild en zwaard. Achter hem een triomfboog met een doorkijk naar een stad. Voor de zuil de Lupa Romana die Romulus en Remus zoogt.

Ruiterportret van Willem III, prins…

anoniem, 1703, prent, RP-P-1910-58

Ruiterportret van Willem III met een hoed. In zijn rechterhand een commandostaf. Op de achtergrond een legerkamp en een vesting.

Portret van Louise de Coligny

Reinier Vinkeles, naar Michiel Jansz. van Mierevelt, 1803, prent, RP-P-OB-104.056

Portret van Louise in een ovaal.

Portret van Willem V, prins van…

Govert Kitsen, naar Christoffel Meijer, 1802, prent, RP-P-OB-104.810

Portret van Willem V in een ovaal. Daar omheen drie allegorische figuren en een aantal objecten.

Molière voor de rechters van Pluto

Jacobus Harrewijn, 1683, prent, RP-P-1878-A-2059

De recent overleden Molière in Hades voor Pluto op een verhoging, geflankeerd door twee schrijvende rechters. Op de voorgrond de driekoppige hond Cerberus en voor de troon enkele mannen in gesprek. Op de achtergrond het vuur van de hel, waarin het rad met de vastgebonden Ixion.

Virgilius, Cicero en Seneca bij…

Jacobus Harrewijn, 1694, prent, RP-P-1904-510

Op een podium zit de personificatie van Grammatica, met aan zijn voeten jonge leerlingen. Op de achtergrond de schrijvers Virgilius, Cicero en Seneca, met elkaar in gesprek. Achter hen de titel.

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1590 - 1599, prent, BI-B-FM-045

Titelpagina van een pamflet over de oorlog in Westfalen en de walvis van Berckhey, 1598. Kaart van het oorlogstoneel in Gelderland, Kleef en Munster, de moord op de graaf van den Broeck, de strijd rond Orsoy en Kalkar en onderaan de walvis gestrand bij Berckhey tussen Katwijk en Scheveningen.…

Titelpagina van het pamflet:…

anoniem, 1599, prent, BI-B-FM-043

Titelprent van een pamflet getiteld: Blaffert Tot opweckinge aller Princen van Europa, bysonder van hooch ende neder Duytschlandt, haer te versien teghens de Moortdadige Spaensche Regeeringhe. Een slapende man in een Duitsland wordt opgeroepen te ontwaken. Waarschuwing aan de Duitsers voor Spanje…

Titelpagina van het pamflet: Den…

anoniem, 1599, prent, BI-B-FM-044-1

Titelprent van een pamflet getiteld: Den Spaenschen ende Arragoenschen spiegel. Inde welcke men mach claerlick ende waerachtich sien tot wat eynde ... het voornemen is ... van 't Spaensche Crijchsvolck, dat hem desen Winter heeft gehouden in den Westphaelschen Creyts. Spiegel van de Spaanse…