Tekstblad bij de Allegorie op de…

anoniem, 1648, tekstblad, RP-P-OB-68.266A

Tekstblad met Nederlands vers in vijf kolommen. Behoort bij de twee bladen die samen de Allegorie op de Westfaalse vrede van 1648 vormen.

Allegorie op de Vrede van Westfalen…

anoniem, 1648, prent, RP-P-OB-68.265

Allegorie op de Vrede van Westfalen (linkerblad), 1648. De voorstelling op het linkerblad toont boven de hemel met engelen en onder een groep vorsten in de wolken. Verschillende personen leggen een eed af. Door de wolken loopt een Latijnse tekst. Afgebeeld zijn onder andere: Lodewijk XIV, keizer…

Allegorie op de Vrede van Westfalen…

anoniem, 1648, prent, RP-P-OB-68.266

Allegorie op de Vrede van Westfalen (linkerblad), 1648. De voorstelling op het rechterblad toont boven de hemel met engelen en onder koning Filips IV, verschillende vorsten en de afgevaardigden van de Staten-Generaal in de wolken. De prins van Oranje legt een eed af. Door de wolken loopt een…

Willem van Oranje en Charlotte de…

Theodor de Bry (toegeschreven aan), naar Maerten de Vos, 1577 - 1578, prent, RP-P-OB-79.618

Willem van Oranje en Charlotte de Bourbon knielen in gebed voor een altaar met opengeslagen bijbel. Links knielen edelen, veldheren en enkele bisschoppen, rechts de gemeente, het gewone volk. In de hemel wolken, engelen en het stralende tetragram. In het onderschrift verzen van 4 regels in het Frans…

Afgunst en Geweld verdrijven de…

anoniem, 1575, prent, RP-P-OB-79.617

Open ruimte omringd door een grote groep toeschouwers waarin de personificatie van de Liefde (Caritas) wordt verjaagd door Afgunst (Invidia) en Geweld (Vis). In de hemel zit de aangeslagen Vrede (Pax) op de schoot van God de Vader. Geloof (Fides) en Hoop (Spes) houden een touw waarin de wapens van…

Theater van het Geweld, 1577

Jacob de Gheyn (I), 1577, prent, RP-P-OB-79.707

Toneel met de heerschappij van Geweld en Tweedracht allegorisch verbeeld als een strijd tussen goed en kwaad, gadegeslagen door de bevolking van het land. In de wolken personificaties van Rechtvaardigheid (Justitia), Tijd (Tempus) en Slechte Faam (Infama). In de voorstelling cartouches met de naam…

Oproep tot eendracht in de…

anoniem, 1578, prent, RP-P-OB-79.753

Politieke allegorie waarin opgeroepen wordt tot eendrachtig optreden van de Nederlanden tegen de Spaanse vijand. Op een Romeins (of Italiaans) stadsplein vindt binnen een omheining een gevecht plaats tussen twee honden en een wolf. Rondom de arena een grote groep toeschouwers. Op de voorgrond geeft…

Tekstblad bij de Allegorie op de…

anoniem, 1648, tekstblad, RP-P-OB-68.265A

Tekstblad met Frans vers in vijf kolommen met een legenda 1-13 in het Nederlands. Behoort bij de twee bladen die samen de Allegorie op de Westfaalse vrede van 1648 vormen.

De beeldenstorm door de geuzen,…

anoniem, 1566, prent, RP-P-OB-76.780

De beeldenstorm door de geuzen, 1566. Links katholieken die het zevenkoppige Beest en de paus als de Babylonische hoer aanbidden, waarboven de duivel die met crucifix en miskelken wegvliegt. Rechts bovenaan is de beeldenstorm aan de gang: het afrukken en verbrijzelen der beelden. Vooraan geuzen die…

Zinneprent tegen het Bestand en op…

Michiel le Blon, 1615, prent, RP-P-1887-A-11988

Allegorische titelprent voor een pamflet op de Gulikse oorlog, verschenen in 1615. Voorstelling verdeeld in vijf scènes, in de eerste vier genummerde scènes is te zien hoe de Vrede (Paix) wordt bedrogen en bedreigd door een explosie, een jezuïet met de vermomde Vrede, Mars en Trêves en de Spaanse…