Troonafstand van Karel V

Jacobus Harrewijn, 1682 - 1730, prent, RP-P-1904-508

De troonafstand van keizer Karel V op 25 oktober 1555 in Brussel waarop zijn zoon Filips II Heer der Nederlanden wordt. Op de achtergrond het vertrek van Karel V uit Vlissingen, na zijn troonafstand, naar de abdij San Jerónimo.

Slag bij Pavia

Jacobus Harrewijn, 1682 - 1730, prent, RP-P-1904-503

Onthoofding van Egmond en Horne,…

anoniem, naar Frans Hogenberg, 1568 - 1599, prent, RP-P-OB-79.048

De terechtstelling van de graven van Egmond en Horne op de Grote Markt te Brussel, 5 juni 1568. Het lichaam van Egmond ligt op het schavot onder een kleed, Horne knielt voor de beul. Om het schavot Spaanse soldaten. Onderaan genummerd: No. 2, en daarnaast geschreven: 333.

De hertog van Anjou tracht na het…

anoniem, 1610 - 1624, prent, RP-P-OB-79.853

De hertog van Anjou tracht na het ontzet van Kamerijk de hertog van Parma tot een treffen uit te lokken, 18 augustus 1581. Marsorde van de troepen van Anjou bij Kamerijk. Links de legenda's A-D en 1-9 en linksonder een cartouche met tekst in het Frans, in het onderschrift 3 regels in het Nederlands.…

De opening van de synode van…

anoniem, naar François Schillemans, 1619 - 1699, prent, RP-P-OB-80.847

De opening van de nationale synode te Dordrecht op 13 november 1618. Gezicht in de grote zaal van de Kloveniersdoelen met alle aanwezigen en toeschouwers.

De investituur van Maurits met de…

anoniem, naar Simon Frisius, 1613 - 1699, prent, RP-P-OB-80.784

De investituur van Maurits met de Orde van de Kouseband, 4 februari 1613. Maurits krijgt in de grote zaal van het Binnenhof te 's-Gravenhage door een heraut de kouseband omgedaan in aanwezigheid van de Engelse ambassadeur, Johan van Oldenbarnevelt, de leden van de Staten-Generaal en vele andere…

Scènes uit het leven van de heilige…

onbekend, 1640 - 1659, prent, RP-P-OB-78.025

Scènes uit het leven van de heilige Bonifatius, platen V en VI. De heilige bij een bisschop en de paus. Vierde prent in een serie prenten over het leven van de heilige Bonifatius, bestaande uit een grote afbeelding van de heilige gevolgd door 8 platen met telkens twee kleinere genummerde…

Een kind valt in het vuur, 7

anoniem, naar Boëtius Adamsz. Bolswert, 1639 - 1699, prent, RP-P-OB-78.203

Een kind valt in het vuur en wordt genezen als hij bij de hostie wordt gebracht. De vader trekt het kind uit het vuur. Prent nr. 7 uit de serie van 16 voorstellingen van Het Mirakel van Amsterdam, naar de gebeurtenissen op 15 maart 1345. Kopieën naar de reeks van Bolswert. Onder de voorstelling in…

Het aanbieden van het Smeekschrift…

Lamberecht Causé, naar Salomon Savery, 1690 - 1750, prent, RP-P-OB-78.912

Het aanbieden van het Smeekschrift door het verbond der edelen aan de landvoogdes, de hertogin van Parma, in het paleis te Brussel 5 april 1566. Hendrik van Brederode overhandigt haar het verzoekschrift.

Priester Joost, opgehangen door de…

anoniem, 1575 - 1699, prent, RP-P-OB-79.137

Portret van priester Joost, staande met een miskelk in de handen. Op de achtergrond links zit hij in een kar, rechts knielt hij bij de galg. Volgens het onderschrift is hij opgehangen door de geuzen van Lumey te Den Briel in augustus 1571 (=1572?). Om de voorstelling een lijst, met onderschrift van…