Handschrift met een deel van de…

anoniem, 1618, handschrift, RP-P-OB-77.270

Handschrift met een deel van de preek van Pater Maximilaan, gehouden in de Jezuïetenkerk te Antwerpen op 2 december 1618, waarin de pater de prent 't' Arminiaens Testament' vertoonde en becommentarieerde. Zie voor de prent inventarisnummer FMH 1329a. Een enkel dubbelgevouwen blad, op drie zijden…

Groep van 29 uitgeknipte…

diverse vervaardigers, ca. 1550 - ca. 1815, document, NG-2017-79

Groep van 29 uitgeknipte handtekeningen van o.a. Johan de Witt, Johanna van Nassau, Dirck Coornhert, leden van de familie Van Heemskerck (Martyn, Dominicus, Josyna), Cornelis en Balthasar Tromp, Johanna van Nassau, Gerrit Berckhout (schout te Haarlem), Claes Boot Serret (van Haarlem), Willem Kops,…