De doornenkroning

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, in of na 1517 - 1533, prent, RP-P-OB-2254

Filips de Goede en Karel de Stoute

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, 1518, prent, RP-P-OB-2262

Christus op de Olijfberg

Jacob Cornelisz. van Oostsanen, in of na 1517 - 1533, prent, RP-P-OB-2255

De helden Hector van Troje,…

Lucas van Leyden, 1518 - 1522, prent, RP-P-BI-6236I

De helden koning Arthur, Karel de…

Lucas van Leyden, 1518 - 1522, prent, RP-P-BI-6236N

Koningen David, Salomo en Jerobeam

Lucas van Leyden, 1518 - 1522, prent, RP-P-BI-6236A

Koningen David, Salomo en Jerobeam

Lucas van Leyden, 1518 - 1522, prent, RP-P-BI-6236B

Koningen Achaz, Hizkia en Manasse

Lucas van Leyden, 1518 - 1522, prent, RP-P-BI-6236H

Koningen Joram, Uzzia en Jonathan

Lucas van Leyden, 1518 - 1522, prent, RP-P-BI-6236E

De helden Jozua, David en Judas de…

Lucas van Leyden, 1518 - 1522, prent, RP-P-BI-6236L