Mars, Venus en Cupido

Lucas van Leyden, 1530, prent, RP-P-OB-1722

Venus zittend op bank met Cupido naast haar. Rechts van haar Mars, steunend op een groot zwaard, helm en schild voor hem op de grond.

Jongeman met een toorts, een vrouw…

Lucas van Leyden, 1506 - 1510, prent, RP-P-1939-143

Jongeman met een toorts, een vrouw en een nar voor een blinde muur. Waarschuwing voor de wellust (?).

De zondeval

Lucas van Leyden, 1529, prent, RP-P-OB-1577

Eva overhandigt de vrucht aan Adam. In de boom een slang met het gezicht van een man.

De apostel Petrus

Lucas van Leyden, 1508 - 1510, prent, RP-P-OB-1666

De bedelaars

Lucas van Leyden, 1507 - 1511, prent, RP-P-H-Z-219

Twee mannen met een pelgrimsstaf en fles en een vrouw. Zij zijn bedelaars verkleed als pelgrims of zeer arme pelgrims.

De evangelist Marcus

Lucas van Leyden, 1518, prent, RP-P-OB-1680

Doop van Christus in de Jordaan

Lucas van Leyden, 1508 - 1512, prent, RP-P-OB-1616

Christus staand in de rivier, Johannes schept met zijn hand water over hoofd van Christus. Rond de doop vele omstanders.

Geloof

Lucas van Leyden, 1530, prent, RP-P-OB-1712

Personificatie van de deugd Geloof: naakte vrouw met kruis in linkerhand en miskelk met hostie in rechter, engel houdt cirkelvormige band boven haar hoofd, aan haar voeten liggen twee boeken.

Musicerend paar

Lucas van Leyden, 1524, prent, RP-P-OB-1743

De man is een luit aan het stemmen, één sandaal heeft hij uitgetrokken. De oude vrouw bespeelt een vedel.

Paulus en Petrus zittend in een…

Lucas van Leyden, 1527, prent, RP-P-H-Z-214

Petrus, met sleutel in hand, in discussie met Paulus met zwaard onder voet en boek op schoot.