Mystieke huwelijk van H. Catharina…

Gijsbert van Veen, naar Otto van Veen, 1573 - 1628, prent, RP-P-OB-15.721

Maria met Kind op schoot, zittend in een landschap onder een baldakijn. Schuin achter hen Jozef. Rechts zit de heilige Catharina geknield voor het Christuskind dat haar een ring aanbiedt. Boven haar hoofd een twee engelen met een lauwerkrans. Op de grond liggen haar attributen zwaard en gebroken…

Portret van Ernst, aartshertog van…

Gijsbert van Veen, naar Otto van Veen, 1572 - 1628, prent, RP-P-OB-15.714

Ernst aartshertog van Oostenrijk, gekleed in harnas met de orde van het Gulden Vlies: buste naar rechts in ovaal. Het ovaal is gevat in een architecturale omlijsting met Hercules (links) en Natuur (rechts) en Jupiter als adelaar middenboven.

Allegorie op het huwelijk tussen…

Gijsbert van Veen, naar Otto van Veen, 1572 - 1628, prent, RP-P-OB-15.723

In het midden staan de personificatie van het kwaad (een gesluierde vrouw) en de duivel op een verhoging. Zij reiken elkaar de hand. In de wolken musicerende duiveltjes en een banderol met de Bijbelstekst van Zacharia 4 en van Psalm 107. Onderaan putti gekleed als onder andere monnik en soldaat. Op…

Apollo en de vier seizoenen

Gijsbert van Veen, naar Rafaël, 1589, prent, RP-P-OB-15.722

Apollo als een jongeman getooid met lauwerkrans, lopend voor een grote tent bij een water, geflankeerd door vier jonge vrouwen (de vier seizoenen). Voor het gezelschap loopt een putto met fruitmand. Een vaartuig, getrokken door twee duiven en gemend door een putto in het water.

Portret van de kunstenaar Cornelis…

Gijsbert van Veen, naar Lodewijk Toeput, 1936, prent, RP-P-1936-1043

Portret van de kunstenaar Cornelis…

Gijsbert van Veen, naar Lodewijk Toeput, 1578 - 1628, prent, RP-P-1907-555

Christus aan het kruis

Gijsbert van Veen, naar Federico Barocci, 1572 - 1613, prent, RP-P-OB-15.720

Christus aan het kruis, geflankeerd door twee engelen die het bloed uit zijn wonden opvangen in schalen. Maria en Johannes de Doper staan aan de voet van het kruis.

Geboorte van Christus

Gijsbert van Veen, naar Pauwels Franck, 1572 - 1628, prent, RP-P-OB-15.717

Maria staat met gespreide armen op de houten vloer van een stal. Engelen voor haar tonen haar het kind dat in een doek ligt. Boven haar hoofd musicerende engelen. Rechts, door een deuropening, Jozef met gekruiste armen voor zijn borst.

Mystieke huwelijk van H. Catharina…

Gijsbert van Veen, naar Otto van Veen, 1573 - 1628, prent, RP-P-H-H-1253

Maria met Kind op schoot, zittend in een landschap onder een baldakijn. Schuin achter hen Jozef. Rechts zit de heilige Catharina geknield voor het Christuskind dat haar een ring aanbiedt. Boven haar hoofd een twee engelen met een lauwerkrans. Op de grond liggen haar attributen zwaard en gebroken…