Portret van Lucas Vorsterman I

Anthony van Dyck, 1630 - 1632, prent, RP-P-BI-7417

De schilder en graveur Lucas Vorsterman I (1595-1675 ): kniestuk, naar rechts. Vorsterman was al op 12-jarige leeftijd werkzaam als graveur. In 1617 of 1618 kwam hij als leerling in het atelier van de Antwerpse kunstenaar Peter Paul Rubens, waar hij in 1620 de meestertitel kreeg. Rubens liet…

Mars, Venus en Cupido

Lucas van Leyden, 1530, prent, RP-P-OB-1722

Venus zittend op bank met Cupido naast haar. Rechts van haar Mars, steunend op een groot zwaard, helm en schild voor hem op de grond.

Satire op de alchemie

anoniem, 1600 - 1610, tekening, RP-T-1900-A-4422

Verdrijving uit het Paradijs

Lucas van Leyden, 1529, prent, RP-P-OB-1572

Engel met zwaard jaagt Adam en Eva uit paradijs.

De zondeval

Lucas van Leyden, 1529, prent, RP-P-OB-1577

Eva overhandigt de vrucht aan Adam. In de boom een slang met het gezicht van een man.

Lamech en Kaïn

Lucas van Leyden, 1524, prent, RP-P-OB-1584

Blinde Lamech spant zijn boog, zijn zoon Tubal-Kaïn met een pijl in de linkerhand wijst naar de slapende Kaïn onder een boom.

Abraham en de drie engelen

Lucas van Leyden, in of na 1511 - 1583, prent, RP-P-1949-79

Kopie in spiegelbeeld. Abraham, geknield en met gevouwen handen tegenover drie engelen.

Abraham stuurt Hagar weg

Lucas van Leyden, 1516, prent, RP-P-OB-1589

Abraham duwt zacht tegen Hagar's arm. Ismaël achter haar met appel in zijn hand. Naast Abraham een hond.

Jozef verklaart de dromen van Farao

Lucas van Leyden, 1512, prent, RP-P-OB-1596

Farao aan tafel, Jozef ernaast geknield en legt zijn dromen uit. Een groep mensen luistert mee vanachter een balustrade.

De afgoderij van Salomo

Lucas van Leyden, 1514, prent, RP-P-OB-1604

Salomo geknield voor een altaar met een afgodsbeeld. Eén van zijn vrouwen wijst naar het beeld.