Mars, Venus en Cupido

Lucas van Leyden, 1530, prent, RP-P-OB-1722

Venus zittend op bank met Cupido naast haar. Rechts van haar Mars, steunend op een groot zwaard, helm en schild voor hem op de grond.

De zondeval

Lucas van Leyden, 1529, prent, RP-P-OB-1577

Eva overhandigt de vrucht aan Adam. In de boom een slang met het gezicht van een man.

Lamech en Kaïn

Lucas van Leyden, 1524, prent, RP-P-OB-1584

Blinde Lamech spant zijn boog, zijn zoon Tubal-Kaïn met een pijl in de linkerhand wijst naar de slapende Kaïn onder een boom.

Abraham stuurt Hagar weg

Lucas van Leyden, 1516, prent, RP-P-OB-1589

Abraham duwt zacht tegen Hagar's arm. Ismaël achter haar met appel in zijn hand. Naast Abraham een hond.

Jozef verklaart de dromen van Farao

Lucas van Leyden, 1512, prent, RP-P-OB-1596

Farao aan tafel, Jozef ernaast geknield en legt zijn dromen uit. Een groep mensen luistert mee vanachter een balustrade.

De afgoderij van Salomo

Lucas van Leyden, 1514, prent, RP-P-OB-1604

Salomo geknield voor een altaar met een afgodsbeeld. Eén van zijn vrouwen wijst naar het beeld.

Esther knielt voor Ahasverus

Lucas van Leyden, 1518, prent, RP-P-H-Z-199

Esther knielt voor Ahasverus, omgeven door dienaressen en hoflieden.

Ontmoeting bij de gouden poort

Lucas van Leyden, 1520, prent, RP-P-OB-1609

Joachim omhelst Anna bij de poort van Jeruzalem

Christus voor Annas

Lucas van Leyden, 1521, prent, RP-P-OB-1623

Annas zittend, Christus staat voor hem. Soldaat met opgeheven arm, gericht op Christus.

De kruisdraging

Lucas van Leyden, 1521, prent, RP-P-OB-1628

Christus het kruis dragend, wordt geholpen door Simon. Veronica, geknield naast Christus, houdt de zweetdoek vast.