128 resultaten gevonden


anoniem, 1548, rekenpenning, NG-VG-3-228

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift; draagt klop met wapenschild van Holland. Keerzijde: drie in kring geplaatste wapenschilden; daartussen letters D en twee onleesbare letters binnen omschrift.

anoniem, 1548, rekenpenning, NG-VG-3-235

Koperen penning. Voorzijde: Mercuriusstaf, geflankeerd door twee gevulde hoorns van overvloed binnen omschrift. Keerzijde: wimpel met opschrift onder vuurslag en vuursteen met vonken tussen zuilen van Herkules binnen omschrift

anoniem, 1549, rekenpenning, NG-VG-3-239-A

Koperen penning. Voorzijde: letter M onder hand en accolade, boven jaartal binnen omschrift. Keerzijde: tweekoppige adelaar onder kroon houdt ruitvormig wapenschild voor zich binnen omschrift

anoniem, 1566, rekenpenning, NG-VG-3-401

Koperen penning met gat erin. Voorzijde: naakte, ongewapende man, vechtend tegen man met mantel en schild binnen omschrift. Keerzijde: Jupitter werpt met bliksem Phaeton uit zonnewagen binnen omschrift

anoniem, 1567, rekenpenning, NG-VG-3-406

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild omhangen met orde van Gulden Vlies tussen jaartal binnen omschrift

anoniem, 1570, rekenpenning, NG-VG-3-432

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man tussen twee jaartallen, binnen omschrift, onderbroken door verschillende symbolen. Keerzijde: borststuk vrouw met baret; links: jaartal; boven haar hoofd twee handen, die kroon vasthouden binnen omschrift, onderbroken door twee gekroonde wapenschilden

anoniem, 1574, rekenpenning, NG-VG-3-451

Koperen penning. Voorzijde: naar elkaar gewende borststukken van man en vrouw binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, omhangen met de orde van het Gulden Vlies binnen omschrift

anoniem, 1575, rekenpenning, NG-VG-3-487

Koperen penning. Voorzijde: kroon tussen jaartal op gekruist zwaard en olijftak, waarboven hand uit wolken hart houdt binnen omschrift. Keerzijde: vrouw, voorstellende de Nederlanden, zittend op sokkel, met geheven rechterhand kijkt omhoog naar zon, die door wolken breekt; aan haar voeten liggende…

anoniem, 1578, rekenpenning, NG-VG-3-521

Koperen penning. Voorzijde: pelikaan, die jongen met eigen bloed voedt binnen tweeregelig omschrift. Keerzijde: Christus met kruis tussen jaartal binnen tweeregelig omschrift

anoniem, 1582, rekenpenning, NG-VG-3-588

Koperen penning. Voorzijde: profeet Ahia de Siloniter, verscheurt zijn mantel in bijzijn van Jeroboam binnen omschrift. Keerzijde: drie enten aan oranjeboom, beschermd door hand uit wolken binnen omschrift