Allegorie op de slechte tijden

anoniem, 1492, rekenpenning, NG-VG-3-31

Koperen penning. Voorzijde: naakte vrouw met in linkerhand lier en in rechterhand touw, waar gans aan is gebonden, staande naast fontein binnen omschrift. Keerzijde: Dood met zeis in hand; om hem heen vier slangen binnen omschrift

Vrede van Le Cateau-Cambresis, ter…

anoniem, 1559, rekenpenning, NG-VG-3-337-A

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift, onderbroken door vijf wapenschilden. Keerzijde: opschrift binnen lauwerkrans

Maria van Hongarije, landvoogdes…

anoniem, 1540 - 1544, rekenpenning, NG-VG-3-201

Koperen penning. Voorzijde: letter M onder hand en accolade, boven jaartal binnen omschrift. Keerzijde: tweekoppige adelaar onder kroon houdt ruitvormig wapenschild voor zich binnen omschrift

Overlijden van paus Clemens VII,…

anoniem, 1534, rekenpenning, NG-VG-3-131

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V, zittend op troon met scepter in rechter- en rijksappel in linkerhand binnen omschrift. Keerzijde: ruitvormig wapenschild onder kroon, omgeven door cijfers van jaartal binnen omschrift

Verdrag van Toledo tussen Karel V,…

anoniem, 1539, rekenpenning, NG-VG-3-155

Koperen penning. Voorzijde: adelaar en haan, ieder onder eigen kroon binnen omschrift. Keerzijde: vogels, geleid door een ooievaar boven monogram, bestaande uit letters G en R binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, voorbeeld…

anoniem, 1531, rekenpenning, NG-VG-3-124

Koperen penning. Voorzijde: borststuk man met lauwerkrans binnen omschrift. Keerzijde: weegschaal in evenwicht binnen omschrift.

Inhuldiging van Karel als graaf van…

anoniem, 1515, rekenpenning, NG-VG-3-86

Koperen penning. Voorzijde: twee wapenschilden, geplaatst boven derde wapenschild onder letter D binnen omschrift. Keerzijde: gekroonde vuurslag op Bourgondisch kruis, omhangen met ordeteken van Gulden Vlies binnen omschrift

Karel V, Duits keizer, ingehuldigd…

anoniem, 1546, rekenpenning, NG-VG-3-212-A

Koperen penning met gat erin. Voorzijde: borststuk man met kroon, omgeven door twee palmtakken; afsnede: jaartal. Keerzijde: opschrift

Karel V, Duits keizer, bereidt zich…

anoniem, 1542, rekenpenning, NG-VG-3-179

Koperen penning. Voorzijde: portret van Karel V met kroon, rijksappel in linkerhand en zwaard over rechterschouder binnen omschrift. Keerzijde: leeuw met vaandel in klauw, zittend in Hollandse tuin boven letters M en C, aan weerszijde van ruit binnen omschrift

Verdrag van Toledo tussen Karel V,…

anoniem, 1539, rekenpenning, NG-VG-3-150

Koperen penning. Voorzijde: adelaar en haan, ieder onder eigen kroon binnen omschrift. Keerzijde: vogels, geleid door een ooievaar binnen omschrift