Vernietiging der Aristocratie,…

Jurriaan Andriessen, 1795, tekening, RP-T-00-854

Hercules (het Nederlandse volk) verslaat de zevenkoppige hydra (aristocratie en familieregering). Niet gebruikt ontwerp voor de Vernietiging der Aristocratie, allegorische decoratie opgericht op de Westermarkt te Amsterdam bij het Alliantiefeest op 19 juni 1795.

Koophandel en Zeevaart, decoratie…

Jurriaan Andriessen, 1795, tekening, RP-T-00-853

Twee matrozen verscheuren de Engelse vlag. Aan weerszijden standbeelden van Neptunus en Mercurius (met de Franse haan). In de wolken een andere figuur. Niet gebruikt ontwerp voor Koophandel en Zeevaart, allegorische decoratie opgericht op de Nieuwmarkt te Amsterdam bij het Alliantiefeest op 19 juni…

Kroonprins Willem Frederik George…

Jan Kamphuijsen, 1815, tekening, RP-T-00-1821

Kroonprins Willem Frederik George Lodewijk, de latere koning Willem II, trekt ten strijde op het slagveld bij Waterloo op 18 juni 1815. Hij raakt daarbij gewond aan zijn schouder door een kogel.

Ontwerp voor een standbeeld:…

Bartholomeus Ziesenis, 1799, tekening, RP-T-00-1165

Ontwerp voor een standbeeld:…

Bartholomeus Ziesenis, 1799, tekening, RP-T-00-1166

De dappere Bataaf door de…

Bartholomeus Ziesenis, 1799, tekening, RP-T-00-1161

Ontwerp van een toegangsbewijs voor…

Jan Gerard Waldorp, 1795, tekening, RP-T-00-1168

Ontwerp voor een toegangsbewijs voor het Nationaal Kunstkabinet op het Huis in het Bosch te Den Haag, in de vorm van een diploma. Ovale allegorische voorstelling met een steen met op de voorgrond schildersattributen en drie putto bij een jachtstilleven, mogelijk van Weenix.

Prof. van der Palm predikend in de…

Johannes Hari (I), 1828, tekening, RP-T-00-1628

Prof. Johannes Henricus van der Palm als redenaar in de Lutherse kerk te Den Haag, de gelegenheid bijgewoond door de Koninklijke familie, augustus 1828. Waarschijnlijk gaat het hier om de feestelijke viering van het bereiken van de academische leeftijd van nakomelingen van koning Willem I.

Het sneuvelen van Kapitein Herman…

Simon Fokke, 1722 - 1784, tekening, RP-T-00-1571

Aanslag van Helling en Ruychaver op Amsterdam, 23 november 1577. Gevechten op de Dam voor het stadhuis waarbij Gelling sneuvelt. Ontwerp voor een prent.

Het leggen van de eerste steen voor…

Franciscus Andreas Milatz, 1805, tekening, RP-T-00-1764

Feestelijke ceremonie van het leggen van de eerste steen voor de grote sluis te Katwijk, 7 augustus 1805. Centraal op het bouwterrein een heistelling en groepen toeschouwers. De bouwketen versierd met Nederlandse vlaggen.