Nederlaag van Lodewijk XIV in de…

anoniem, 1692, historiepenning, NG-VG-1-1583

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: Lodewijk XIV met gebroken drietand en kroon van zijn hoofd vallend rijdt op een zeeslak binnen omschrift; afsnede: jaatal; kantschrift

Aardbeving in Nederland en elders

anoniem, 1692, kopie, NG-VG-1-1610

Loden penning. Voorzijde: Atlas met wereldbol op zijn schouders binnen omschrift. Keerzijde: gewapende krijger met lans, staande naast ronde toren, waarvan muur is gescheurd; opa chtergrond gezicht op stad binnen omschrift; afsnede: datering.

Oostfriese vrede tussen Christiaan…

Johann von Reckingen, 1695, historiepenning, NG-VG-1-1689

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man afgebeeld als Faam met vredestak en blazend op bazuin binnen twee bladertakken. Keerzijde: opschrift.

Stillen van het aansprekersoproer…

anoniem, 1696, historiepenning, NG-VG-1-1696

Zilveren penning. Voorzijde: Neptunus met drietand staande op zijn wagen in een woelige zee straft vertoornd de losgelaten stormwinden, op voorgrond twee vogels die uit nest dreigen te vallen binnen omschrift. Keerzijde: vier vogels in nest op kalme zee, terwijl zon opkomt onder wimpel met…

Vrede van Utrecht

Daniel Drappentier (voor 1674-na 1697), 1713, historiepenning, NG-VG-1-2081

Zilveren penning. Voorzijde: gekroonde Vrede met olijftak in hand sluit deuren van de tempel van Janus, op de trappen zitten Oorlog en Onenigheid in ketenen geslagen, op achtergrond een wereldbol, een omgekeerde hoorn van Overvloed, Mercurius met staf en wimpel met opschrift en schepen op zee;…

Het moedwillig laten zinken van het…

anoniem, 1721, historiepenning, NG-VG-1-2175

Gouden penning. Voorzijde: schip dat met volle zeilen in zee zinkt binnen omschrift. Keerzijde: opschrift.

Derde eeuwfeest van de inname van…

anoniem, 1872, historiepenning, NG-VG-1-4272

Zilveren penning met draagoog. Voorzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift

Vijfentwintigjarig…

anoniem, 1874, historiepenning, NG-VG-1-4290-B

Zilveren ovale penning. Voorzijde: borststukken man en vrouw tussen opschrift binnen omschrift, sierrand en lauwerkrans. Keerzijde: arcering met golflijnen.

Inhuldiging van Wilhelmina,…

Bart van Hove, 1898, historiepenning, BK-1972-122

Zilveren penning. Ter herinnering aan de inhuldiging van Koningin Wilhelmina in 1898. Op de voorzijde een portret van Wilhelmina en profil met opschrift: WILHELMINA KONINGIN DER NEDERLANDEN. Op de achterzijde Wilhelmina die een figuur de hand schudt met een leeuw op de achtergrond en de woorden…

Inname van Breda door Frederik…

anoniem, 1637, historiepenning, NG-VG-1-722

Zilveren penning. Voorzijde: gezicht op de veroverde stad binnen omschrift. Keerzijde: leeuw met getrokken zwaard en pijenbundel staande voor trophee, bestaande uit stapel wapentuig binnen omschrift