Gevelsteen met afbeelding van het…

anoniem, 1594, gevelsteen, BK-BFR-197

Gevelsteen van zandsteen met een afbeelding van het dollen van een os en het jaartal 1594. Met oude schildering.

Gevelsteen met voorstelling van een…

anoniem, ca. 1650 - ca. 1700, gevelsteen, BK-BFR-199

Gevelsteen van zandsteen met een voorstelling van een deftig paar, wandelend in een tuin met het onderschrift: O.WERELTS LUST-HOF. Resten van polychrtomie. Afkomstig van een gesloopt huis in de Taanstraat te Amsterdam.

Gevelsteen met voorstelling van een…

anoniem, 1726, gevelsteen, BK-BFR-378

Gevelsteen met voorstelling van een kasteel of versterkte plaats met het onderschrift: OOST BEEVEREN Ao 1726

Gevelsteen versierd met klimmende…

anoniem, ca. 1600 - ca. 1650, gevelsteen, BK-BFR-388

Gevelsteen van zandsteen met klimmende leeuw. Afkomstig uit Nieuwveen

Gevelsteen in de vorm van een…

anoniem, 1687, gevelsteen, BK-1991-35-A

Gevelsteen in de vorm van een tekstband met het opschrift: ANNO.

Gevelsteen in de vorm van een…

anoniem, 1687, gevelsteen, BK-1991-35-B

Gevelsteen in de vorm van een tekstband met het opschrift: 1687

Gevelsteen met zeilschip binnen…

, 1600 - 1699, gevelsteen, BK-18064

Een zandsteen gevelsteen, waarop een zeilschip, aan weerszijden begrensd door voluten.

Wapen Amsterdam.

anoniem, 1768, bouwfragment, BK-AM-53

Een groot timpaan. In het midden het wapen van Amsterdam met twee leeuwen als tenanten. Gedateerd.

Wapen Amsterdam

anoniem, 1649, gevelsteen, BK-AM-74

Een gevelsteen met het wapen van Amsterdam en jaartal 1649, met keizerskroon tussen twee leeuwen. Afkomstig van het N.Z. Huiszittenhuis.

Gevelsteen met staande man met…

, 1663, gevelsteen, KOG-ALS-179

Een zandstenen gevelsteen waarop: DE PAKKER 1663, en een staande man met een pak en een touw naast zich.