Gevelsteen met zeilschip binnen…

, 1600 - 1699, gevelsteen, BK-18064

Een zandsteen gevelsteen, waarop een zeilschip, aan weerszijden begrensd door voluten.

Gevelsteen met voorstelling van een…

anoniem, ca. 1650 - ca. 1700, gevelsteen, BK-BFR-199

Gevelsteen van zandsteen met een voorstelling van een deftig paar, wandelend in een tuin met het onderschrift: O.WERELTS LUST-HOF. Resten van polychrtomie. Afkomstig van een gesloopt huis in de Taanstraat te Amsterdam.

Gevelsteen met afbeelding van de…

, ca. 1747, gevelsteen, KOG-ALS-27

Liggende rechthoek waarin een verdiept ovaal met voluten als zijkanten, met in het midden een bol waarop een kruis. Links van de bol het getal 17 en rechts het getal 47. Op de onderrand het opschrift D WAERELD VOL NEYD.

Wapen Amsterdam.

anoniem, ca. 1762, gevelsteen, KOG-ALS-163

Marmeren schild waarbinnen het gekroonde wapen van Amsterdam gedragen door twee klimmende leeuwen. De gevelsteen hoort bij de gevelsteen met invnr. KOG-ALS-164.

Gevelsteen met cartouche met figuur…

, ca. 1601, gevelsteen, KOG-ALS-106

Liggende rechthoek waarop een cartouche van bladtakken en krullen. Links en rechts van het cartouche een menselijke figuur. Binnen het cartouche een liggende rechthoek waarbinnen het opschrift ANNO 1601. De hoeken van de steen zijn beschadigd.

Gevelsteen met opschrift ANNO.

, ca. 1663, gevelsteen, KOG-ALS-146-2

Liggende rechthoek met rondom een gearceerde rand en een gearceerde ondergrond waarop het opschrift ANNO. Bij de steen horen twee gevelstenen: KOG-ALS-146-1 met twee spuwende koppen en KOG-ALS-146-3 met 1663.

Gevelsteen met afbeelding en…

, 1728, gevelsteen, KOG-ALS-60

Liggende rechthoek met ingezwenkte zijkanten. In het midden een ovaal medaillon waarbinnen een rechthoekige steen waarop een mes in een hand. Links van het medaillon het getal 17, rechts het getal 28. Langs de onderrand van de steen het opschrift DE WETSTEEN. Verfresten. De rechter benedenhoek is…

Gevelsteen met twee monniken ten…

, ca. 1600 - ca. 1699, gevelsteen, KOG-ALS-15

Vierkant met een links een nis in een bakstenen muur en rechts twee monniken ten halven lijve. De rechter monnik heeft een kap op zijn hoofd. Langs de onderrand een cartouche met rolwerk waarbinnen een jaartal 16ZO(?).

Gevelsteen met een afbeelding gevel…

, ca. 1664, gevelsteen, KOG-ALS-79-1

Liggende rechthoek met een afbeelding van een gevel van een huis. De gevel heeft zes pilasters met kapitelen, twee ramen en een poort. Boven de poort een fronton. Op het dak van het huis links en rechts een vaas. De steen hoort bij een gevelsteen met invnr. KOG-ALS-79-2 (met opschrift D HEYLIGE…

Gevelsteen met jaartal 1663.

, 1663, gevelsteen, KOG-ALS-147-3

Liggende rechthoek met gearceerde rand en ondergrond waarop het jaartal 1663. De rechter benedenhoek is afgebroken en wordt bij de steen bewaard. Bij de steen horen twee gevelstenen: KOG-ALS-147-1 met een liggende, gekroonde leeuw en KOG-ALS-147-2 met ANNO.