Portret van Adrien Wagemakers

Eduard Fuchs, ca. 1865 - ca. 1875, foto, RP-F-1997-15

Portret van prins Alexander

Maurits Verveer, ca. 1857 - ca. 1865, foto, RP-F-1994-62-47

Portret van een baby in een…

Jacques Chits, 1881 - 1887, foto, RP-F-F00695-S

Portret van een hond

Willem Cornelis van Dijk, ca. 1860 - ca. 1880, foto, RP-F-1994-62-11

Portret van een man

Albert Greiner, ca. 1860 - ca. 1880, foto, RP-F-1994-62-21

Portret van een vrouw (Haack?)

Louis Wegner, ca. 1855 - ca. 1862, foto, RP-F-1994-62-3

Portret van een hond

C. Marcussen, ca. 1860 - ca. 1880, foto, RP-F-1994-62-12

Portret van een man

Albert Greiner, ca. 1860 - ca. 1880, foto, RP-F-1994-62-20

Portret van twee kinderen

W.J. Grammann, ca. 1860 - ca. 1880, foto, RP-F-1994-62-18