Gezicht op een kweekerij en bos in…

Richard Tepe, ca. 1900 - ca. 1930, foto, RP-F-2000-11-18

Jagers zitten aan de waterkant bij…

Richard Tepe (toegeschreven aan), ca. 1900 - ca. 1930, foto, RP-F-2000-11-23

Vogel in het veld

Richard Tepe, ca. 1900 - ca. 1940, foto, RP-F-2009-276-59

Vijver met fontein en eenden in een…

Richard Tepe (toegeschreven aan), ca. 1900 - ca. 1930, foto, RP-F-2000-11-50

Vier kuikens in het gras

Richard Tepe (toegeschreven aan), 1900 - 1930, foto, RP-F-2000-11-159

Tak met jutteperen

Richard Tepe, ca. 1900 - ca. 1930, foto, RP-F-2000-11-210

Mussen bij een bakje met voer…

Richard Tepe (toegeschreven aan), 1900 - 1930, foto, RP-F-2000-11-181