Spotprent met Victor de Stuers,…

Jan Holswilder, 1885, prent, RP-P-OB-28.582

De drie mannen zitten geknield voor het museumgebouw, achter hen lopen gelovigen in een processie. De afbeelding verwijst naar het neogotische uiterlijk van het nieuwe Rijksmuseum dat veel tegenstanders kende vanwege het Katholieke karakter.

Portret van E. O. J. Falck-Walland

Johan Hendrik Hoffmeister, ca. 1851 - ca. 1883, prent, RP-P-1900-A-22151

De geportretteerde zit naast een tafel met boeken. Ze heeft een boek in haar rechterhand.

Portret van Frederik van de Poll

Johan Hendrik Hoffmeister, ca. 1851 - 1883, prent, RP-P-1905-1854

Spotprent over Herman Schaepman

Jan Holswilder, 1885, prent, RP-P-1908-3680

Herman Schaepman loopt voorop in de Nachtwacht als Willem van Ruytenburch. In de menigte wordt ook een kruis gedragen, een verwijzing naar de 'kruistocht' die hij voerde voor hervormingen in het onderwijs. Deze prent werd uitgegeven bij De Lantaarn.

Spotprent over de Doleantie van…

Jan Holswilder, 1886, prent, RP-P-1908-3705

Een groep gevangenen komt uit de kerk na de dienst. Een vos vraagt of de preek hen is bevallen waarop zij negatief antwoorden. De dialoog onder de afbeelding verwijst naar de gebeurtenissen op zes januari 1886. Toen brak Abraham Kuyper, samen met gelijkgestemden, in in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.…

Mis in een kerk

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, prent, RP-P-1905-2395

Onder het spreekgestoelte zit een gemeenschap op houten bankjes. In het midden staat de geestelijke aan een tafel.

Kinderen krijgen catechese in de…

Johannes Bosboom, 1827 - 1891, prent, RP-P-OB-27.778

In een kerkinterieur, onder een epitaa, zitten kinderen op houten bankjes. In het midden staat een geestelijke.

Portret van Frederik Willem Conrad

Johan Hendrik Hoffmeister, naar Johann Peter Berghaus, 1852, prent, RP-P-1906-929

Onder het portret de signatuur van de geportretteerde.

Portret van een jongeman

Cornelis de Cocq, 1851, prent, RP-P-1905-5433

De geportreteerde zit in een stoel en rust met zijn rechteram op de leuning.

Napoleon neemt afscheid van zijn…

anoniem, naar Karel Frederik Bombled, 1853 - 1861, prent, RP-P-OB-86.896

Keizer Napoleon neemt afscheid van zijn broer Lodewijk Napoleon bij zijn vertrek naar Nederland, 1806. Genummerd rechtsboven: LXXX. Bij de prent behoort een tekstblad met een vers.