Overblijfselen van J.C.J. van…

Willem Cornelis van Baarsel, 1832 - 1834, prent, RP-P-BI-221

De overblijfselen van het ontplofte lichaam van J.C.J. van Speijk. Rechter schouder, borst en bovenarm, op een wolk met stralenkrans. Onder de afbeelding een vers in zes regels over de heldendaden van Van Speijk door A.L. Barbaz.

Allegorie op het overlijden van…

Pieter van der Meulen, naar Haatje Pieters Oosterhuis, 1824, prent, RP-P-1905-2873

Allegorisch grafmonument voor jhr. Joan Melchior Kemper, overleden op 20 juli 1824. De Nederlandse Maagd en de Maagd van de Universiteit van Leiden treuren bij het grafmonument waarop een urn staat. Op de voorgrond een genius met het portret van de overleden hoogleraar in de rechten. In de wolken…

Prins van Oranje tijdens de slag…

Dirk Sluyter, naar Jan Kamphuijsen, 1815, prent, RP-P-OB-87.195

Willem Frederik George, prins van Oranje, raakt tijdens de Franse aanval in de slag bij Quatre-Bras op 16 juni 1815 omsingeld, maar wordt door de Nederlandse troepen van het 7e bataljon ontzet. Uit dankbaarheid schenkt de prins hun zijn ereteken. Bij de prent behoort een afzonderlijke verklaring.

Portret van paus Pius VII

Willem van Senus, naar Jean-Baptiste Joseph Wicar, 1823 - 1825, prent, RP-P-1908-931

Portret van Arthur Wellesley,…

Willem van Senus, naar Robert Home, 1808 - 1851, prent, RP-P-1910-450

Portret van Arthur Wellesley, markies van Wellington, Iers militair leider en later staatsman van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland.

Napoleon vlucht van het slagveld…

Dirk Sluyter, naar Jan Kamphuijsen, 1815, prent, RP-P-OB-87.215

Vlucht van Napoleon met zijn adjudanten na de verloren slag bij Waterloo op 18 juni 1815. Links vluchten de Fransen te paard door het struikgewas, rechts het slagveld.

Monument voor het derde eeuwfeest…

anoniem, 1817, prent, RP-P-OB-87.335

Monument voor het derde eeuwfeest van de Hervorming, 1517-1817. Allegorische voorstelling met links de ingang tot een tempel waartegen medaillons met portretten van kerkhervormers zijn gehangen. Centraal bovenaan het portret van Martin Luther, in het midden Calvijn. In de deur van de tempel staat de…

Boer en boerin uit Noord-Brabant

Ludwig Gottlieb Portman, naar Quirinus van Amelsfoort, naar Jan Willem Pieneman, 1805, prent, BI-B-FM-107-16

Een boer en boerin uit het dorp Cromhout onderweg naar Den Bosch. Het meisje draagt een grote mand aan haar arm, de jongen een stok met haas en knapzak. Vierde aflevering van vier platen, verschenen in 1805. Onderdeel van een gebonden uitgave van de reeks van twintig platen van Nederlandse…

Friese boterverkoopster

Ludwig Gottlieb Portman, naar Carel Jacob van Baar van Slangenburg, naar Jan Willem Pieneman, 1804, prent, BI-B-FM-107-11

Twee vrouwen in Friese klederdracht, de rechter vrouw verkoopt boter uit een doosje. Derde aflevering van vier platen, verschenen in 1804. Onderdeel van een gebonden uitgave van de reeks van twintig platen van Nederlandse klederdrachten in de Bataafse Republiek aan het begin van de negentiende eeuw…

Monument voor het derde eeuwfeest…

Walraad Nieuwhoff, naar Haatje Pieters Oosterhuis, 1817, prent, RP-P-OB-87.330

Monument voor het derde eeuwfeest van de Hervorming, 1517-1817. Allegorische voorstelling met centraal een piramide met een buste van Martin Luther. Hierbij de Faam die op haar bazuin blaast en een lauwerkrans boven het hoofd van Luther houdt. Links de staande Godsdienst met onder de arm Melanchtons…