Erepenning voor Piet Hein,…

anoniem, 1629, penning, NG-1983-16-A

Piet Heynpenning, gouden medaille met draagoog. Voorzijde: in bladerkrans met twee strikken het gekroonde wapen van Oranje-Nassau. Keerzijde: compacte bladerkrans met 2 knopvormige ornamenten als verbinding; hierbinnen opschrift.

Terugkeer van de Uiver, 1934

Marinus Kutterink, 1934, penning, NG-2006-20

Bronzen penning. Voorzijde: vliegtuig (de Uiver) in reliëf, vliegend naar rechts, waaronder de wereldkaart waarop aangegeven de route van de vlucht van Londen naar Melbourne, met embleem (van de KLM), omschrift, opschrift en signatuur. Keerzijde: palmtak met strik waarachter de zon met omschrift.

Jacob Theodoor Cremer, 70 jaar

Toon Dupuis, 1917, penning, NG-2005-35

Bronzen penning. Voorzijde: borstbeeld van man en profil naar rechts met snor (Jacob Theodoor Cremer), met omschrift. Keerzijde: tekst binnen rand, opsomming van firma's waar Cremer actief is geweest, waaronder de Deli Mij., Senembah Mij., Medan Tabak Mij., Deli Spoorweg Mij., enz.

Prijspenning, verleend aan de…

Jean Henri Simon, 1817, prijspenning, NG-2008-57

Zilveren penning. Voorzijde: zittende Minerva, met naar de beschouwer gekeerd hoofd, die lauwerkrans vooruit steekt. Leunend tegen sokkel waarop het rijkswapen waarop signatuur. Aan haar voeten een passer, winkelhaak en rol papier. Keerzijde: opschrift.

Prijspenning, verleend aan de…

Johannes Petrus Schouberg, 1839, prijspenning, NG-2008-59

Zilveren prijspenning. Voorzijde: stedenmaagd van Den Haag, leunend tegen sokkel met stadswapen waarop signatuur. Aan haar voeten diverse schildersattibuten en op afsnede tekst. Keerzijde: met afzonderlijke stempeltje geslagen tekst (opdracht aan winnaar) binnen krans van eiken- en oranjetakken.

Eeuwfeest van het weeshuis van de…

Carel Frederik Konsé, 1772, historiepenning, NG-VG-1-2729

Zilveren penning. Voorzijde: weeshuis binnen omschrift; afsnede: datering. Keerzijde: engel met omgekeerde hoorn van overvloed aan zijn voeten legt oude man en jongen hand op het hoofd binnen omschrift; afsnede: signatuur

Veere verklaart zich voor de…

anoniem, 1747, historiepenning, NG-VG-1-2431

Zilveren penning. Voorzijde: wapenschild aan een boomstam, waaraan een wimpel met opschrift is bevestigd; daar boven tussen twee vruchtdragende takken een gevleugelde os, die twee gekroonde wapenschilden onder zijn vleugels vasthoudt binnen omschrift. Keerzijde: opschrift binnen omschrift

Inhuldiging van Willem V, prins van…

Monogrammist IB (medailleur), 1766, kopie, NG-VG-1-2669

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: wapenschild omhangen met orde van kouseband onder kroon, geflankeerd door twee liggende, gekroonde leeuwen; daarachter vaandels, lansen en banier binnen omschrift; afsnede: jaartal

Aanvang van het jaar 1770

anoniem, 1770, nieuwjaarspenning, NG-VG-1-2714

Zilveren penning. Voorzijde: altaar versierd met slangerond, waarop een phoenix herrijst uit vlammen onder wimpel met opschrift; afsnede: opschrift. Keerzijde: opschrift onder genius met slangerond, die hoorn van overvloed omkeert en boven gekruiste palm- en oranjetak

Inhuldiging van Willem V, prins van…

Carel Frederik Konsé, 1766, historiepenning, NG-VG-1-2664

Zilveren penning. Voorzijde: borststuk man binnen omschrift. Keerzijde: galei binnen twee oranjetakken en omschrift