Decoratie op de Keizersgracht bij…

anoniem, 1816, tekening, RP-T-00-3856

Decoratie met het thema Muziek. Trofee met een lier en bazuinen op een voetstuk. Bovenop een stralende zon. Op de sokkel 'Schoone Kunsten'. Opgericht op de Keizersgracht bij de sluis met de (Nieuwe) Spiegelstraat. Onderdeel van een serie van 14 (van de 16) tekeningen voor de decoraties opgesteld bij…

Ereboog op de Dam, 1816

anoniem, 1816, tekening, RP-T-00-3863

Ereboog als de tempel van krijgsammunitie. Poort bekroond met een wapentrofee. Met opschrift 'Het dankbaar Amsterdam / Aan de hoop des Vaderlands'. Opgericht "onder het zeil' op de Dam. Onderdeel van een serie van 14 (van de 16) tekeningen voor de decoraties opgesteld bij het bezoek van de prins en…

Zittende man en staande vrouw met…

onbekend, ca. 1700 - ca. 1799, tekening, RP-T-1981-299

Grafmonument in landschap

onbekend, ca. 1700 - ca. 1799, tekening, RP-T-1981-302

Nar

onbekend, ca. 1750 - ca. 1799, tekening, RP-T-1981-304(R)

Een man, twee vrouwen en een kind…

onbekend, ca. 1700 - ca. 1799, tekening, RP-T-1981-314

Molens aan het water

onbekend, ca. 1700 - ca. 1799, tekening, RP-T-1981-319

Amerikanen op de tentoonstelling…

Piet van der Hem, 1926, politieke tekening, NG-2002-2-A

Twee Amerikaanse mannen met drankneuzen kijken naar een schilderij van een vrolijk gezelschap van Jan Steen. De drankneuzen van de Amerikanen verwijzen naar de drooglegging in de Verenigde Staten in deze periode (1920-1933). Tekening gemaakt voor de Haagse Post van 10 juli 1926.

Radiozendtijdbesluit van april 1930

Piet van der Hem, 1930, politieke tekening, NG-2002-2-F

Raad van oude mannen in een grote zaal zitten aan een tafel. De meeste lijken half doof, te zien aan de hand die ze voor hun oor houden. Ze luisteren naar de radio die voor hun op de tafel staat. Hier komt muziek uit met de volgende tekst: "Rendez-vous, Bei Lehar." De man in het midden van de tafel…

Colijn scheert de Nederlandse Leeuw

Piet van der Hem, 1935, politieke tekening, NG-2002-2-K

De Nederlandse leeuw zit in een kappersstoel met op zijn schoot een kroon. Naast de leeuw staat Hendrik Colijn als de kapper met in zijn hand een scheermes. Spotprent op de zware bezuinigingen, gemaakt voor de Haagse Post van 16 maart 1935.