Het sneuvelen van Kapitein Herman…

Simon Fokke, 1722 - 1784, tekening, RP-T-00-1571

Aanslag van Helling en Ruychaver op Amsterdam, 23 november 1577. Gevechten op de Dam voor het stadhuis waarbij Gelling sneuvelt. Ontwerp voor een prent.

Ontwerp voor een standbeeld:…

Bartholomeus Ziesenis, 1799, tekening, RP-T-00-1165

Studie voor het vertrek van Willem…

Dirk Langendijk, 1795, tekening, RP-T-1888-A-1425

Studie voor de figuur van de prins in de voorstelling van het vertrek van Willem V vanaf Scheveningen naar Engeland, 18 januari 1795.

Verzamelalbum bestaande uit 89…

diverse vervaardigers, ca. 1600 - ca. 1799, verzamelalbum, RP-T-1981-92A

Verzamelalbum bestaande uit 89 bladen met 98 tekeningen, voornamelijk figuurstudies uit de 17de en 18de eeuw. De tekeningen zijn ingeplakt op de zachtgeel getinte rechterpagina en ingebonden in een boekband van perkament.

Wapen van Willem Frederik, prins…

anoniem, 1814, tekening, RP-T-1975-94

Het wapen van Willem Frederik, prins van Oranje als souverein vorst der Nederlanden op een monument in een omgeving verwijzend naar de zeevaart, 1814. Het wapen samengesteld volgens het Koninklijk Besluit van 14 januari 1814. Kustlandschap met centraal het wapen met koninklijke kroon op een…

Prins van Oranje leidt de…

anoniem, 1815, tekening, RP-T-00-3844

Willem Frederik George, prins van Oranje, leidt de Nederlandse troepen tegen een Franse aanval tijdens de slag bij Quatre-Bras, 16 juni 1815. Centraal de prins van Oranje te paard, achter hem Brunswijkse huzaren, op de voorgrond rukt de infanterie op. Rechts de aanstormende Fransen.

Vers tegen de alliantie met…

anoniem, 1800, prent, RP-P-OB-86.505

Briefpapier met als briefhoofd linksboven een kleine figuur van de zittende Nederlandse Maagd met vrijheidsspeer waar de vrijheidshoed bijna vanaf valt. Met Hebreeuws onderschrift en handgeschreven onderschrift 'Want God zal Sion verlossen'. Op de voorzijde een handgeschreven Nederlands vers in…

Vers bij het Alliantiefeest te…

Gault, 1795, tekening, RP-T-00-3806

Frans vers ter gelegenheid van het Alliantiefeest te Amsterdam op 19 juni 1795. Opgedragen aan de nieuw verkozen provisionele representanten van het volk van Amsterdam. Bovenaan een cartouche met de Vrijheid, een tijdvers, daaronder het vers in twee kolommen, alles in de kleuren blauw en roze.

Gedenkzuil bij 400-jarig jubileum…

Haatje Pieters Oosterhuis, 1823, tekening, RP-T-00-3870

Allegorisch monument bij de viering van het 400-jarige jubileum op 10-11 juli in 1823 van de uitvinding boekdrukkunst door Laurens Jansz. Coster te Haarlem in 1420-1425. Coster staande voor een gedenkzuil waarop een voorstelling van een boekdrukkerij en het wapen van de stad Haarlem. Rechts de…

Decoratie op de Keizersgracht bij…

anoniem, 1816, tekening, RP-T-00-3856

Decoratie met het thema Muziek. Trofee met een lier en bazuinen op een voetstuk. Bovenop een stralende zon. Op de sokkel 'Schoone Kunsten'. Opgericht op de Keizersgracht bij de sluis met de (Nieuwe) Spiegelstraat. Onderdeel van een serie van 14 (van de 16) tekeningen voor de decoraties opgesteld bij…