Wensbrief met dansende figuren

weduwe Jeronimus Ratelband en Johannes Bouwer, 1782, prent, RP-P-OB-77.699

Wensbrief met beschreven cartouche binnen een decoratief kader met voorstellingen van een groep dansers en koorddansers. Handgeschreven bericht in kalligrafie (kermisbrief) door D. Fray aan vader en moeder. Genummerd rechtsboven: N. 16.

Transcriptie van een toelichting…

anoniem, 1875 - 1899, handschrift (document), RP-P-OB-102.694

Transcriptie van een toelichting bij de prenten van de optocht van de schutters langs de Haarlemmertrekvaart bij de intocht van Engelse koningin Henrietta Maria te Amsterdam, 20 mei 1642. Handschrift in veertien regels in het Nederlands.

Studie van negen hoofden

Jan Symonsz. Pynas, 1600 - 1699, tekening, RP-T-1981-220

Romeinse ruïnes

anoniem, na ca. 1580 - voor ca. 1625, tekening, RP-T-1989-187

Tekening van de Slag bij…

J. Weuyster, 1783, tekening, NG-MC-1354-3

Tekening met gecalligrafeerde titel. Centr. aantal schepen van verschillende zijden te zien, met kapotgeschoten zeilen en beschadigde masten en raas. Op voorgrond drijvende delen van schepen in het water, en her en der mensen. R. op achtergrond zijn ook schepen en rookwolken te zien. Bij masttoppen…

Tekening van het uitlopen van 's…

J. Weuyster, 1783, tekening, NG-MC-1354-1

Tekening met gecalligrafeerde titel; op voorgrond van l. naar r. 4 schepen met achtersteven naar voren, enigzins schuin liggend, de zeilen deels geheven (driemasters); r. van elk schip dobbert roeiboot, met lijn aan schip verbonden. Op achtergrond zijn diverse eendere schepen te zien. Ter hoogte van…

Tekening van de Slag bij…

J. Weuyster, 1783, tekening, NG-MC-1354-4

Tekening met gecalligrafeerde tekst. Over gehele breedte van tekening zijn schepen te zien, her en der in het water te zien, met kapotgeschoten zeilen. In het water op de voorgrond en tussen de schepen drijft wrakhout. Op voorgrond 2 roeiboten met aantal personen, centr. en r. Bij de masttoppen der…

Het schip Zoutman op kamelen

J. Vos, 1807, tekening, NG-393

Schip in zeekamelen, gezien van schuin onder het achtersteven. Achtergrond blank. Op beide stevens Hollandse vlag. Op de zeekamelen twee mannen, de rechter in uniform. Over de kamelen zijn stippellijntjes aangebracht; de romp is gedeeltelijk in doorsnee getekend. Onder de maten van het schip en de…

Vluchten van de Landzaten te Texel,…

Dirk Langendijk, 1794 - 1795, tekening, RP-T-00-1750

Het verlaten van de in het ijs vastgevroren kanonneerboten bij Texel en het vluchten van de Landzaten, december 1794. Een kanonnerboot wordt ontmanteld en het kanon onklaar gemaakt. Verschillende groepen mensen trekken huisraad op sledes over het ijs. Op de achtergrond de naderende Franse troepen.

In 't Jaar 1579

anoniem, ca. 1789 - ca. 1810, tekening, RP-T-00-1714

Vergadering in een raadszaal, mogelijk het sluiten van de Unie van Utrecht, 23 januari 1579.