Zoo deze prent, o, lieve jeugd...…

anoniem, ca. 1800 - ca. 1900, prent, RP-P-2011-173-36

Blad met acht ingekleurde voorstellingen over de jeugd en volwassenheid waaronder telkens een vierregelig vers in het Nederlands.

Lied op de watersnood van 1825

Hendrik Numan, 1750 - 1788, prent, RP-P-OB-87.465

Lied in 24 coupletten op de overstromingen in februari 1825 in het noorden van Nederland, te zingen 'op een treurige Wijs'. Bovenaan twee voorstellingen van de watersnood in Noord-Holland en de dijkdoorbraak bij Durgerdam.

Zegel, ca. 1806

anoniem, 1806 - 1810, prent, RP-P-OB-86.891

Afzonderlijke afdruk van een zegel of vignet met het stadswapen van Amsterdam bekroon door de Franse adelaar, ca. 1806.

Christus en de overspelige vrouw

Dirck Volckertsz Coornhert, naar Maarten van Heemskerck, ca. 1548, prent, RP-P-OB-7880

In de tempel brengen verschillende farizeeën een vrouw die op overspel betrapt is bij Christus. De farizeeën vragen wat Christus vindt van de wet van Mozes waarin staat dat zulke vrouwen moeten worden gestenigd. Christus schrijft met zijn vinger op de grond en zegt vervolgens dat degene die zonder…

Treurzang op de Leidse…

Jacobus Wendel, 1807, prent, RP-P-OB-86.942

Blad met een treurzang in 28 coupletten op de buskruitramp in Leiden op 12 januari 1807. Tekst in vier kolommen. Bovenaan drie kleine voorstellingen in houtsnede, waarvan twee van verhalen uit de Bijbel. Links: verschillende scènes uit Genesis, midden: enkele mannen in een boot op een rivier,…

Drie rennende vrouwen

Jan van Scorel, 1540 - 1545, prent, RP-P-OB-2246

Zesde blok van zes die samen een fries vormen met een leeuwenjacht. Drie vrouwen, waarvan één het hoofd afwend.

Geen held, zoo dapper, kloek en…

Erve Wijsmuller, 1828 - 1913, prent, RP-P-1994-62

Blad met 8 voorstellingen van militairen van verschillende nationaliteiten. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd linksonder: No. 76.

De nieuwe Sint Nicolaas-prent.

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-47.227

Blad met een officier of vorst te paard en een man staande naast het paard. Op de achtergrond het profiel van een stad. Onder de voorstelling een vers in twee kolommen over Sint Nicolaas. Aan weerszijden twee decoratieve stroken met bloemranken. Genummerd rechtsboven: No. 88.

Diploma van de Tentoonstelling…

anoniem, 1825, prent, RP-P-1952-91

Diploma bestemd om uit te reiken op de Tentoonstelling Nationale Nijverheid in Haarlem, augustus 1825. Oningevuld exemplaar met een voorgedrukte tekst en een afbeelding van de allegorische voorstelling op de medaille als prijspenning uitgereikt op de tentoonstelling. Op de medaille kroont de…

Kennisgeving aan het volk van de…

Koninklijke Drukkerij, 1810, tekstblad, RP-P-OB-87.016

Publicatie aan het volk van Nederland waarin Lodewijk Napoleon bekend maakt als koning van Holland afstand te doen van de troon, ten gunste van zijn zoon Napoleon Lodewijk, 1 juli 1810. Tekst in twee kolommen, bovenaan het koninklijk wapen.