Ex-libris H. Keers

Jan Boon, ca. 1920 - ca. 1970, ex-libris, RP-P-1997-40

Brandende kaars waaromheen in een cirkel de tekst.

Ex-libris H. Keers

Jan Boon, ca. 1920 - ca. 1970, ex-libris, RP-P-1997-38

Brandende kaars waaromheen in een cirkel tekst.

't Drie-koningsfeest ziet men door…

Johan Noman & Zoon, 1830 - 1892, prent, RP-P-OB-205.138

Blad met een grote voorstelling van zes kinderen die het spel koning-trekken spelen op het Driekoningenfeest. Moeder kijkt vanaf een afstandje toe. Onder de afbeelding een zesregelig vers in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No 149.

Ziet hier de afbeeldingen van…

Johan Noman, 1806 - 1830, prent, RP-P-OB-205.133

Blad met 20 portretten van vorsten en edellieden, onder wie Karel V van Habsburg, Karel IX en Filips II de Stoute. Onder elke afbeelding een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 147.

Ziet, kinderen! 't bedryf van…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-1989-183

Blad met 24 voorstellingen over het leven van Steven van der Klok. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd rechtsboven: 68

't Is alles wat gy ziet in deeze…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-206.909

Blad met 16 komische voorstellingen van figuren met grote en misvormde neuzen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 69.

De vrijheids-boom wordt ingewyd; /…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-206.911

Blad met een grote voorstelling van de inwijding van de vrijheidsboom op het Revolutieplein (de Dam) te Amsterdam op 4 maart 1795. Een kring van meisjes danst om de boom, terwijl andere mensen toekijken. Onder de voorstelling een tekst in twee kolommen. Genummerd rechtsboven: No. 70.

'T zyn vissen, dieren, zo bekend /…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-206.916

Blad met 24 voorstellingen met elk vier dieren, zoals een vissen, een schildpad, een haas en een tijger. Onder elke voorstelling de namen van de dieren. Genummerd rechtsboven: No. 76.

Ziet in dit prentgestel verscheiden…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-206.923

Blad met 15 voorstellingen van beroepen en bezigheden, zoals zeilen, vissen en tekenen. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd rechtsboven: No. 82.

Van al de letters, op de letterlyst…

erven weduwe Cornelis Stichter, 1715 - 1813, prent, RP-P-OB-206.928

Blad met 24 voorstellingen van de letters van het alfabet geïllustreerd met voorwerpen, dieren en figuren waarvan de woorden met de betreffende letter beginnen. Onder elke afbeelding een vers. Genummerd rechtsboven: No. 89.