Legerplaats artillerie te Haarlem,…

Joannes Pieter Visser Bender, naar Vincent Jansz. van der Vinne, 1806 - 1808, prent, RP-P-OB-86.740

Legerkamp met artillerie, buiten Haarlem, ten tijde van de Brits-Russische invasie in 1799. Paarden en wagens, manschappen en enkele vrouwen, in de verte de stad.

Ereboog voor het stadhuis op de Dam…

Antoni Zürcher, 1817, prent, RP-P-OB-8023

Ereboog in de vorm van een tempel met koepel en twaalf zuilen. Centraal een wapentrofee, in het timpaan de gekroonde W met daaronder het opschrift 'Aan Neerlands Redder'. Opgericht voor het Stadhuis op de Dam. Illustratie van de decoraties opgesteld bij het bezoek van de prins en prinses van Oranje…

Portret van Willem, prins der…

Johann Wilhelm Kaiser (I), 1850 - 1894, prent, RP-P-1908-155

Portret van Willem in een ovaal.

Watersnood te Oosthuizen na…

Noach van der Meer (II), 1775 - 1776, prent, RP-P-OB-23.506

Het dorp Oosthuizen getroffen door overstromingen na de dijkdoorbraak bij Warder op 15 november 1775. Bewoners proberen in schuiten huisraad en dieren te redden.

Lot en de twee engelen

Frans Menton, 1550 - 1570, prent, RP-P-1882-A-6397

Lot nodigt de twee engelen uit voor de maaltijd. De twee engelen vertellen hem de stad Sodom te verlaten. Onderaan in de marge een tweeregelige tekst in het Latijn.

Lot en zijn dochters

Frans Menton, 1550 - 1570, prent, RP-P-1878-A-1285

Lot zit in een grot met een van zijn dochters op zijn schoot. Zijn andere dochter schenkt zijn beker vol wijn. Op de achtergrond de brand van de steden Sodom en Gomorra en de vrouw van Lot als zoutpilaar. Onderaan in de marge een tweeregelige tekst in het Latijn.

Kameel of scheepslichter

anoniem, in of na ca. 1690, prent, RP-P-1938-194

Afbeelding van een scheepskameel of scheepslichter waarmee grote zeeschepen over de ondiepte Pampus bij Amsterdam konden worden gebracht. Bij de letter A wordt de scheepkameel in werking getoond.

Gedenkteken voor Johannes Hamelau

Hendrik Leffert Meyling, naar C. van Waard, 1804 - 1806, prent, RP-P-OB-23.544

Gedenkteken voor Johannes Hamelau, Luthers predikant, met zijn silhouetportret. Op het monument staan treurende putti met uitgedoofde fakkels, schedels, een zeis en een gevleugelde zandloper. De gevleugelde Victoria kroont het monument met een lauwerkrans. Aan de voet van het gedenkteken wordt de…

Portret van Wilhelmus Momma

Johannes Willemsz. Munnickhuysen, naar Zacharias Blijhooft, 1677 - 1721, prent, RP-P-1907-3265

Portret van Wilhelmus Momma, hoogleraar en predikant te Middelburg, met een Bijbel in de hand. Onder het portret een achtregelig vers in het Nederlands.

Portret van Johannes van Neercassel

Johannes Willemsz. Munnickhuysen, naar Willem van Ingen, 1664 - 1721, prent, RP-P-OB-23.772

Portret van Johannes van Neercassel, Apostolisch Vicaris van de Hollandse Zending, zittend aan een tafel met crucifix.