Geen held, zoo dapper, kloek en…

Erve Wijsmuller, 1828 - 1913, prent, RP-P-1994-62

Blad met 8 voorstellingen van militairen van verschillende nationaliteiten. Onder elke afbeelding een vierregelig vers. Genummerd linksonder: No. 76.

De nieuwe Sint Nicolaas-prent.

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-47.227

Blad met een officier of vorst te paard en een man staande naast het paard. Op de achtergrond het profiel van een stad. Onder de voorstelling een vers in twee kolommen over Sint Nicolaas. Aan weerszijden twee decoratieve stroken met bloemranken. Genummerd rechtsboven: No. 88.

Kinderprent met oud-testamentische…

Wim Hofman, 1996, kinderprent, RP-P-1997-35

Kinderprent met 16 oud-testamentische voorstellingen in kaders van 5,5 x 7 cm.: De schepping van het heelal en van de mens, Kain en Abel, de ark van Noe, de toren van Babel, de vrouw van Lot, Jozef in de put, Mozes in het biezen mandje, de tocht door de Rode Zee, Simson, David en Goliath, Bathseba…

Tekst over het gebruik van het…

Jacob de Gheyn (II), 1597 - 1607, tekstblad, RP-P-OB-52.697

Tweede blad (bedrukt aan beide zijden) van een tweebladige tekst over het gebruik van het musket (een bepaald type vuurwapen). Bevat aanwijzingen 29 t/m 43. Deze tekst vormt de inleiding tot een genummerde prentreeks van een soldaat die een musket hanteert; het geheel is onderdeel van de…

Tekst over het gebruik van de spies…

Jacob de Gheyn (II), 1597 - 1607, tekstblad, RP-P-OB-52.700

Derde blad (bedrukt aan één zijde) van een driebladige tekst over het gebruik van de spies (lans). Bevat een vermelding van een privilege van de koning van Frankrijk en de Staten-Generaal. Deze tekst vormt de inleiding tot een genummerde prentreeks van een soldaat die een spies hanteert; het geheel…

Hier heb je 't leven en bedryf, van…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-202.549

Blad met 24 voorstellingen uit het leven van Jan de Wasser, een man die van zijn vrouw Griet, die de broek aan heeft, al het huishoudelijk werk moet doen. Onder elke afbeelding een tweeregelig vers. Genummerd linksboven: No. 1.

Christus aan het kruis

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-202.551

Christus aan het kruis, met aan weerszijden engelen die zijn bloed opvangen in kelken. Links Maria, rechts Johannes in devotie. Het crucifix is gedecoreerd met de symbolen van de vier evangelisten. Linksboven de zon, rechtsboven de maan. Onder de afbeelding een achtregelig vers in twee kolommen.…

Hier is der heugd geschetst de…

Erven de Weduwe Jacobus van Egmont, 1761 - 1804, prent, RP-P-OB-202.556

Blad met 12 voorstellingen van de twaalf maanden van het jaar. Onder en boven elke afbeelding versregels. Genummerd linksboven: No. 6.

Hier ziet gij, lieve jeugd! den…

Antoine Franciscus Cornelis Hoffmann, 1839 - 1841, prent, RP-P-OB-200.072

Blad met 4 voorstellingen van ambachtslieden: een timmerman, een metselaar, een smid en een schoenmaker. Boven elke voorstelling een titel en onder elke voorstelling een onderschrift. Genummerd rechtsboven: No. 4.

Op deonderstaande…

A. Robyn, 1806 - 1830, prent, RP-P-OB-204.213

Blad met drie voorstellingen van 's Lands Zeemagazijn (het huidige Scheepvaartmuseum) te Amsterdam, vóór, tijdens en na de brand van 6 juli 1791. De voorstellingen worden omgeven door strikken, gedrapeerde doeken en trofeeën. Het geheel is gevat in een kader. Onder de afbeelding een vers in twee…