Vuursteen van een handwapen uit het…

anoniem, 1700 - in of voor 1743, vuursteen (vuurwapen onderdeel), NG-1980-27-H-1265

Hand weapon, flint; (1) sim. NG 1980-27H3128 (2.4l, 2.2w, 0.7t)

Steen uit het wrak van de…

anoniem, 1700 - in of voor 1743, steen (objectnaam), NG-1979-204-H-503

Hone, (1) fragm, one end broken: straight end, rectangular in section (3.5x2.2).

Gevelsteen met zeilschip binnen…

, 1600 - 1699, gevelsteen, BK-18064

Een zandsteen gevelsteen, waarop een zeilschip, aan weerszijden begrensd door voluten.

Manchetknoop bestaande uit een…

anoniem, ca. 1900 - ca. 1950, kleding, BK-1979-241-B

Ronde manchetknoop bestaande uit een lichtblauwe bolronde steen met een omlijsting van strasstenen. Aan de achterzijde een oogje.

Vier festoenen in steen.

, bouwfragment, BK-NM-3059

Vier festoenen in steen van het St. Lucas gilde en de vier hoofdneringen daaronder begrepen, in tien stukken.

Gevelsteen met afbeelding en…

, 1728, gevelsteen, KOG-ALS-60

Liggende rechthoek met ingezwenkte zijkanten. In het midden een ovaal medaillon waarbinnen een rechthoekige steen waarop een mes in een hand. Links van het medaillon het getal 17, rechts het getal 28. Langs de onderrand van de steen het opschrift DE WETSTEEN. Verfresten. De rechter benedenhoek is…

Gevelsteen met een afbeelding gevel…

, ca. 1664, gevelsteen, KOG-ALS-79-1

Liggende rechthoek met een afbeelding van een gevel van een huis. De gevel heeft zes pilasters met kapitelen, twee ramen en een poort. Boven de poort een fronton. Op het dak van het huis links en rechts een vaas. De steen hoort bij een gevelsteen met invnr. KOG-ALS-79-2 (met opschrift D HEYLIGE…

Gevelsteen met afbeelding van de…

, ca. 1747, gevelsteen, KOG-ALS-27

Liggende rechthoek waarin een verdiept ovaal met voluten als zijkanten, met in het midden een bol waarop een kruis. Links van de bol het getal 17 en rechts het getal 47. Op de onderrand het opschrift D WAERELD VOL NEYD.

Gevelsteen met cartouche met figuur…

, ca. 1601, gevelsteen, KOG-ALS-106

Liggende rechthoek waarop een cartouche van bladtakken en krullen. Links en rechts van het cartouche een menselijke figuur. Binnen het cartouche een liggende rechthoek waarbinnen het opschrift ANNO 1601. De hoeken van de steen zijn beschadigd.

Gevelsteen met opschrift ANNO.

, ca. 1663, gevelsteen, KOG-ALS-146-2

Liggende rechthoek met rondom een gearceerde rand en een gearceerde ondergrond waarop het opschrift ANNO. Bij de steen horen twee gevelstenen: KOG-ALS-146-1 met twee spuwende koppen en KOG-ALS-146-3 met 1663.