Prins Frederik neemt afscheid van…

Cornelis Brouwer, naar Cornelis Groeneveld, 1803, prent, RP-P-OB-86.588

Prins Willem George Frederik neemt afscheid van het Rassemblement te Osnabrück, 1795. Na het mislukken van de formatie in Osnabrück van een bevrijdingsleger samengesteld uit uitgeweken Nederlandse soldaten en officieren.

Slag bij Waterloo, 1815

Carel Christiaan Antony Last, 1865, prent, RP-P-1909-4151

De slag bij Waterloo, 18 juni 1815. Gezicht op het slagveld op het moment waarop de Engelse bevelhebber Wellington hoort dat Pruisische hulp onderweg is. De gewonde Willem, prins van Oranje, wordt links op de voorgrond weggevoerd. De bevelhebbers en andere officieren te paard staan in het midden,…

Vignet met symbolen van koning…

Philippus Velijn, naar Jacob Smies, 1826 - 1836, prent, RP-P-OB-87.152

Vignet met de regalia, de symbolen van het koningschap van koning Willem I, de grondwet en op de achtergrond de Leeuw van Waterloo, het herdenkingsmonument voor de slag bij Waterloo van 1815, opgericht op bevel van koning Willem I tussen 1823-1826.

Prins van Oranje raakt gewond…

H.J. Dekker, naar Joseph Denis Odevaere, 1853 - 1861, prent, RP-P-OB-87.210

Willem Frederik George, prins van Oranje, raakt tijdens de slag bij Waterloo op 18 juni 1815 gewond aan de linkerschouder. De prins omringd door officieren te paard, links een vaandeldrager. Op de achtergrond zware gevechten. Gemerkt rechtsboven: LXXXVI.

Slag bij Waterloo, 1815

Adolf Carel Nunnink, naar Jan Willem Pieneman, 1824 - 1850, prent, RP-P-OB-87.203

De slag bij Waterloo, 18 juni 1815. Gezicht op het slagveld op het moment waarop de Engelse bevelhebber Wellington hoort dat Pruisische hulp onderweg is. De gewonde Willem, prins van Oranje, wordt links op de voorgrond weggevoerd. De bevelhebbers en andere officieren te paard staan in het midden,…

Eerste dijkschouw in Drechterland,…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, naar Wouter Verschuur (1812-1874), 1865 - 1870, prent, RP-P-1905-2133

Eerste dijkschouw in Drechterland, 1288. Een groepje personen op een dijk. Op de voorgrond een ploegende boer.

Evangelieprediking in de 7e en 8e…

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar Karel Frans Philippeau, 1865 - 1870, prent, RP-P-1904-4062

Evangelieprediking in de 7e en 8e eeuw. Een monnik verspreidt het Christendom tegenover een schare toehoorders onder een boom in de open lucht.

Moord op Godfried de Noorman, 885

Pieter Tanjé, naar Louis Fabritius Dubourg, 1747 - 1799, prent, RP-P-OB-65.220

De moord op Godfried de Noorman in 885. Volgens de titel gepleegd door graaf Everard of Everhard. Waarschijnlijker is dat het hier Gerolf van Holland betreft.

Moord op Floris V

Pieter Tanjé, naar Louis Fabritius Dubourg, 1747 - 1799, prent, RP-P-OB-65.218

Floris V vermoord door Gerard van Velzen, 26 juni 1296. De graaf die vastgebonden op zijn paard zit wordt door Gerard van Velzen met een zwaard gedood.

Slachting onder het Romeins…

Hieronymus Cock, naar Hans Vredeman de Vries, 1565 - 1569, prent, RP-P-1911-2972

Gezicht door zuilenrij en bogen op een plein waar een slachting plaatsvindt. Rechts gezeten op een podium het Romeins driemanschap. Op de balustrade worden de afgehakte hoofden op een rij gelegd. Met onderschrift van 2 regels in het Latijn.