Eerste dijkschouw in Drechterland,…

Christiaan Lodewijk van Kesteren, naar Wouter Verschuur (1812-1874), 1865 - 1870, prent, RP-P-1905-2133

Eerste dijkschouw in Drechterland, 1288. Een groepje personen op een dijk. Op de voorgrond een ploegende boer.

Evangelieprediking in de 7e en 8e…

Hendrik D. Jzn Sluyter, naar Karel Frans Philippeau, 1865 - 1870, prent, RP-P-1904-4062

Evangelieprediking in de 7e en 8e eeuw. Een monnik verspreidt het Christendom tegenover een schare toehoorders onder een boom in de open lucht.

Slachting onder het Romeins…

Hieronymus Cock, naar Hans Vredeman de Vries, 1565 - 1569, prent, RP-P-1911-2972

Gezicht door zuilenrij en bogen op een plein waar een slachting plaatsvindt. Rechts gezeten op een podium het Romeins driemanschap. Op de balustrade worden de afgehakte hoofden op een rij gelegd. Met onderschrift van 2 regels in het Latijn.

Moord op Floris V

Pieter Tanjé, naar Louis Fabritius Dubourg, 1747 - 1799, prent, RP-P-OB-65.218

Floris V vermoord door Gerard van Velzen, 26 juni 1296. De graaf die vastgebonden op zijn paard zit wordt door Gerard van Velzen met een zwaard gedood.

Moord op Godfried de Noorman, 885

Pieter Tanjé, naar Louis Fabritius Dubourg, 1747 - 1799, prent, RP-P-OB-65.220

De moord op Godfried de Noorman in 885. Volgens de titel gepleegd door graaf Everard of Everhard. Waarschijnlijker is dat het hier Gerolf van Holland betreft.

Beleg van Grol door Frederik…

Van Baarsel & Tuyn, 1800 - 1849, prent, RP-P-OB-81.158

Beleg en verovering van de stad Groenlo (Grol) door het Staatse leger onder Frederik Hendrik, 6 juli - 19 augustus 1627. Links de versterkte stad, rechts het kwartier van Frederik Hendrik.

Overzicht van de koningen van…

anoniem, 1700 - 1701, prent, RP-P-OB-77.763

Overzichtsblad met in kleine medaillons de ingekleurde portretten van de koningen van Spanje en hun stadhouders in de Nederlanden, krijgslieden en geleerden. Plaat 40 uit Histoire abregée des Provinces-Unies des Païs-Bas, 1701.

Kaart van de Nederlanden ten tijde…

Pieter van der Keere, naar Abraham Ortelius, 1624, prent, RP-P-OB-77.775

Kaart van de Nederlanden ten tijde van de Bataven. Links een cartouche met de titel, rechts een cartouche in de vorm van een berenvel waarop een vers, hieronder een voorstelling van een Bataafse man en vrouw in een landschap. Kopie naar de kaart van Abraham Ortelius uit 1584.

Historische kaart van Nederland met…

Jan Goeree, 1695 - 1700, prent, RP-P-OB-77.782

Kaart van Bataafse delen van het land. Maakt deel uit van 16 kaarten van het land van de Bataven en de Friezen eerst vervaardigd voor en opgenomen in M. Alting, Descriptio ant. agri Batavi et Frisii, s. notitia Germ. infer., 2 delen, 1697-1700. Hergebruikt in F. Halma, Tooneel der Vereenigde…

Historische kaart van de monding…

anoniem, 1732 - 1734, prent, RP-P-OB-77.794

Historische kaart van de monding van de Rijn en het Huis te Britten bij Katwijk. Met cartouche waarin titel en gevonden oudheden. Maakt deel uit van de 8 kaarten in G. van Loon, Aloude Hollandsche Histori... sedert de komst der Batavieren in... Holland, 2 delen, bij Pieter de Hond, 's-Gravenhage…