uitgebreid zoeken zoek in de bibliotheekcatalogus

16 resultaten gevonden

Overzichtsweergave Detailweergave

Johannes Wessing Willemsz., Johannes van der Hey Theodoor Koning, 1795, prent, RP-P-1912-2289

Oningevuld wijkbriefje of wachtbriefje van de Amsterdamse schutterij of ander lidmaatschapbewijs, 1795. Stenen voetstuk bekroond door een kleine voorstelling van het Amsterdamse vrijheidsfeest. Links de Vrijheid met een schild waarop 'Rechten van den Mensch', rechts Gelijkheid. Op de voorgrond…

Jan Bulthuis Theodoor Koning, 1798, prent, RP-P-OB-86.658

Gegraveerd titelblad voor een Duitse vertaling van de grondwet van de Bataafse Republiek. Justitia en Minerva plaatsen de zuil der constitutie van 1798 op het voetstuk Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, met rechts de Nederlandse Maagd met de vrijheidshoed op een speer. Op de achtergrond een…

Theodoor Koning, 1798, prent, RP-P-OB-67.785

Allegorische voorstelling van de wereld, met vier zuilen die vier werelddelen vertegenwoordigen (Europa, Amerika, Afrika en Azië). Voor de zuilen staan figuren en elementen die met de werelddelen geassocieerd kunnen worden. In het midden een piëdestal met een wereldbol waarop een personificatie van…

Dirk Meland Langeveld Theodoor Koning, 1780 - 1796, prent, RP-P-OB-67.792

Monument voor de Hervormde Kerk van Nederland, vanaf 1566. Boven een klein portret van de eerste lutherse predikant Jan Arentsz, links en rechts scènes van de eerste calvinistische predikingen in de jaren 1566 en 1572 te Amsterdam, Hoorn, Leeuwarden en Dordrecht. In het midden het nazien van de…

Dirk Meland Langeveld Theodoor Koning, 1791, prent, RP-P-OB-78.813

Monument voor Johannes Calvijn, 1509-1564. Boven een klein portret van de kerkhervormer, links en rechts scènes van plechtigheden in de calvinistische kerk rond het jaar 1791: avondmaal, consistorie, doop en de aanneming tot lidmaat. In het midden Calvijn op de Rijksdag en een afbeelding van de…

B.J. Crajenschot Theodoor Koning, 1813 - 1814, prent, RP-P-OB-87.094

Intocht van prins Willem Frederik als Souverein Vorst te Amsterdam op 2 december 1813. Stoet met rijtug met de prins komt uit de Leidsestraat aan op het Koningsplein. Langs de kanten van weg juichende toeschouwers.

Dirk Meland Langeveld Theodoor Koning, 1780 - 1796, prent, RP-P-1944-2331

Monument voor de Hervormde Kerk van Nederland, vanaf 1566. Boven een klein portret van de eerste lutherse predikant Jan Arentsz, links en rechts scènes van de eerste calvinistische predikingen in de jaren 1566 en 1572 te Amsterdam, Hoorn, Leeuwarden en Dordrecht. In het midden het nazien van de…

Gerbrand Roos Theodoor Koning, 1780 - 1796, prent, RP-P-1904-1085

Monument voor de Hervormde Kerk van Nederland, vanaf 1566. Boven een klein portret van de eerste lutherse predikant Jan Arentsz, links en rechts scènes van de eerste calvinistische predikingen in de jaren 1566 en 1572 te Amsterdam, Hoorn, Leeuwarden en Dordrecht. In het midden het nazien van de…

Nicolaas Sonnenberg Theodoor Koning, 1814, prent, RP-P-1910-1230

Het inhalen der Nederlandsche bezetting door het corps burgermuzikanten binnen Deventer, op 26 april 1814. Een Nederlandse bataljon infanterie voorafgegaan door een officier (Baron Sweerts de Landas) te paard wordt door een muziekkorps de stad ingeleid. Met juichende mensen voor de wallen van…

Theodoor Koning, 1798, prent, RP-P-OB-77.586

Gegraveerd titelblad voor een Duitse vertaling van de grondwet van de Bataafse Republiek. Justitia en Minerva plaatsen de zuil der constitutie van 1798 op het voetstuk Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap, met rechts de Nederlandse Maagd met de vrijheidshoed op een speer. Op de achtergrond een…

Einde van alle 16 resultaten Terug naar boven