Inname van Sluis met haven en vloot

anoniem, 1604, rekenpenning, NG-VG-3-958

Koperen penning. Voorzijde: opschrift binnen lauwerkrans en omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift en rand van zeven met lint verbonden wapenschilden

Bloei van de zeevaart

anoniem, 1603, rekenpenning, NG-VG-3-946

Zilveren penning. Voorzijde: driemaster op zee binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild in cartouche binnen omschrift

Overwinning in de slag bij Turnhout…

anoniem, 1597, rekenpenning, NG-VG-3-845-B

Koperen penning. Voorzijde: gekroond wapenschild in cartouche binnen omschrift. Keerzijde: opschrift

Rust in Zeeland

anoniem, 1604, rekenpenning, NG-VG-3-965

Koperen penning. Voorzijde: zandloper tussen jaartal binnen omschrift. Keerzijde: opschrift onder wapenschild boven torentje binnen lauwerkrans

Oproer te Utrecht

anoniem, 1613, rekenpenning, NG-VG-3-1044

Zilveren penning. Voorzijde: leeuw met bundel van zeven pijlen in klauw, tot zijn middel staande in water beschenen door hemellicht, met daarin naam Jehovah in Hebreeuws schrift binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild, omgeven door rand van zeven met lint samengebonden wapenschilden binnen…

Goddelijke bijstand aan de…

anoniem, 1606, rekenpenning, NG-VG-3-977

Zilveren penning. Voorzijde: drukke weg leidend naar stad binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift en rand van zeven door lint verbonden wapenschilden

Overlijden van Filips II, koning…

anoniem, 1598, rekenpenning, NG-VG-3-864

Koperen penning. Voorzijde: geraamte, voorstellende de Dood, houdt in rechterhand een zandloper en in linkerhand een pijl, waaraan kroon is bevestigd, boven gekruiste scepter en spade tussen opschrift binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild binnen omschrift

Aansporing tot voorzichtigheid bij…

Johannes Looff, 1647, rekenpenning, NG-VG-3-1203

Zilveren penning. Voorzijde: oorlogsschip op open zee binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild in cartouche binnen omschrift

Staten van Walcheren

anoniem, 1596, rekenpenning, NG-VG-3-814

Koperen penning. Voorzijde: walvis met staart in lucht binnen omschrift. Keerzijde: kaart van eiland Walcheren binnen omschrift.

Sluiting van het Twaalfjarig…

anoniem, 1609, rekenpenning, NG-VG-3-1013

Koperen penning. Voorzijde: beschenen door hemellicht met daarin naam Jehova in Hebreeuws schrift, schudden twee mannen, voorstellende Maurits en Spinola, die hun helmen hebben afgezet, elkaar hand; op achtergrond de beide legers binnen omschrift. Keerzijde: gekroond wapenschild op cartouche binnen…