Ontwerp voor de Oostkerk in…

Daniël de Blieck, naar Arent Adriaanszoon van 's Gravesande, 1652, prent, RP-P-BI-1216

Ontwerp voor de Oostkerk in Middelburg, waarbij zowel het interieur als het exterieur getoond wordt.

Gaffel op open water

David Kleyne, 1763 - 1805, prent, RP-P-1885-A-9137

Een gaffel met drie mannen aan boord op open water, varende onder een Nederlandse vlag. De prent maakt deel uit van een serie met zeilschepen.

Portret van Hermanus Johannes Krom

George Kockers, 1794, prent, RP-P-1907-3193

Portretbuste naar links in ovaal van Hermanus Johannes Krom (1738-1804), predikant, hoogleraar in onder andere Middelburg en medeoprichter van het Zendelinggenootschap te Rottedam. Krom draagt een pruik, een bef en een mantel. Onder en boven het portret zijn titels.

Kaart van Zeeland

anoniem, 1677 - 1720, prent, RP-P-AO-15-10A-2

Linksboven een cartouche met de titel. Daaronder Neptunus te midden van tritons met links het wapen van Zeeland en rechts het wapen van Adriaan Veth, daaronder de opdracht aan Adriaan Veth. Links onder het midden een schaalstok: Milliare Germanicum commune / Schale van 2000 Bloysche roeden maeckende…

Kaart van Walcheren

anoniem, naar Claes Jansz. Visscher (II), 1678 - ca. 1719, prent, RP-P-AO-15-38A

Linksboven een schaalstok: Schale van 1000 Bloysche roeden maeckende een halve gemeene Duytsche mijle. Rechtsonder genummerd: 4.

Wapens en namen van de…

Joseph Mulder, naar Gerard de Lairesse, 1696, prent, RP-P-1921-550

Met vlag en wapen representeren zeven mannen de steden van Zeeland. In het midden het wapenschild van Zeeland. Onderaan de wapenschilden van de Gecommiteerde Raden van Zeeland, de admiraliteit, de rekenkamer en de raad van Vlaanderen.

Ingekleurde plattegrond van…

Adriaan Gerrit van Prooijen, 1830, prent, RP-P-1938-2022-D(1)

Stadsplattegrond van Middelburg met schaalaanduiding, windroos en legenda.

Gezicht op het stadhuis van…

anoniem, ca. 1855 - ca. 1875, stereofoto (tissue), RP-F-F09223

Eerste Nationale Vergadering in Den…

George Kockers, 1797, prent, RP-P-OB-86.665

Zitting van de Eerste Nationale Vergadering in Den Haag, van 1 maart 1796 tot 31 augustus 1797. Gezicht in de vergaderzaal (voormalige danszaal van het Stadhouderlijke Paleis) met de leden, allen met lint van de representant. Links de voorzitter Pieter Paulus, links vooraan een spreker op het…