Man en vrouw bij een jonge boom

Theodor Matham, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1625, prent, RP-P-1937-2212

Een elegant gekleed paar kijkt naar een jonge boom, waarvan de stam is gebonden aan een tweede tak, om hem recht te laten groeien. Boekillustratie uit: Jacob Cats, Houwelijck, 1625.

Slangen bij een boom

Adriaen Matham, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1625, prent, RP-P-1938-243

Twee slangen aan de voet van een boom. Boekillustratie uit: Jacob Cats, Houwelijck, 1625.

Vrouw treedt een doolhof binnen

Adriaen Pietersz. van de Venne, 1625 - 1635, prent, RP-P-1937-1928

Een jonge, rijk geklede vrouw treedt een doolhof binnen. Een putto wijst haar de weg. In het doolhof verschillende wandelende paren.

Publicatie van het Departementaal…

Isaac de Winter, 1802, tekstblad, RP-P-1982-1488

Tekstblad met een publicatie van het Departementaal Bestuur van Zeeland bij haar installatie, 21 juni 1802. Bovenaan een vignet met het wapen van Zeeland.

Spotprent op de Hollandse…

anoniem, 1652, prent, RP-P-OB-81.743

Spotprent op de kuiperijen van de provincie Holland die pogingen tot verzoening met de Engeslen verijdelden, 1652. Twee kuipers maken een groot vat, de Nederlandse Leeuw krabt de hoepels er weer af. Onder de voorstelling zijn op het blad in 2 kolommen 8 verzen gedrukt.

Tekstblad bij de prent met het…

Anthony de Later, 1645, tekstblad, RP-P-OB-81.570

Tekstblad bij de prent met het profiel van Bergen op Zoom, 1645. Twee stroken met tekst uitgeknipt en opgeplakt. Links een beschrijving van de historie van de stad tot en met de belegering door Spinola in 1622, rechts verzen in het Nederlands en Latijn.

Nieuwsblad van Zeeland en…

Juriaan Koene, 1787, tekstblad, RP-P-OB-85.733

Het nieuwsblad "De Laatste Gewigtige Tydingen uit Zeeland en Over-Yssel" van zomer 1787 met nieuws over de ongeregeldheden te Middelburg tussen 29 juni en 2 juli 1787. Dubbelgevouwen blad bedrukt op drie zijden.

Lijst van de in 1787 geplunderde…

Juriaan Koene, 1787, tekstblad, RP-P-OB-85.732

Tekstblad met een lijst van de huizen die geplunderd zijn tijdens de ongeregeldheden te Middelburg tussen 29 juni en 2 juli 1787. Bovenaan de lijst de naam van Lucas van Steveninck.

Praalbed van Maurits, prins van…

Jan Hendriksz. Verstraelen, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1625, prent, RP-P-OB-68.277

Praalbed van Maurits, overleden te Den Haag op 23 april 1625. De prins liggend in een tabbaard op het bed. In de lucht blaast de Faam op een bazuin. Rond het bed familie en vrienden, op de voorgrond twee jongens met het wapenbord van de prins. Gedrukt op het blad onder de plaat een vers in 3…