Gezicht op de Grote Kerk te Veere

anoniem, 1696, prent, RP-P-AO-15-75

Gezicht op de Grote Kerk te Veere, na de brand van 1686. Binnen plaatrand afgesneden dus nummering rechtsboven maar deels zichtbaar [Pag. 583].

Gezicht op 's Lands Zeemagazijn te…

anoniem, 1696, prent, RP-P-AO-15-143-1

Gezicht op 's Lands Zeemagazijn (arsenaal) te Veere. Linksboven een banderol met de titel. In het water drie schepen, aan het schip links wordt gewerkt. Binnen plaatrand afgesneden dus nummering rechtsboven maar deels zichtbaar [Pag. 583].

Allegorie op het boerenbedrijf

Pieter van Meldert, 1624, tekening, RP-T-2008-102

Links bovenaan een boer met een dorsvlegel en een zeis; rechts bovenaan een boerin met een sikkel, een hak (?) en achter haar een hark. In de linker en rechter onderhoeken allerlei voorwerpen die eveneens naar het boerenleven verwijzen: een karrewiel, een halster, manden en kuipen. In het midden een…

Vrouw met bloemen

Reimond Kimpe, 1950 - 1956, tekening, RP-T-2012-39

In summiere zwarte lijnen weergegeven geabstaheerde figuur van een vrouw, ten halve lijve voorgesteld, met haar rechterhand reikend naar een boeket bloemen. De voorstelling is gevat in een kader dat een inkijk in het interieur waarin de vrouw zich bevindt suggereert.

Ruïne van het huis van Lucas van…

Jan Bulthuis, 1791, tekening, RP-T-00-892

Gezicht op de ruïne van het Huis Leeuwenburg te Middelburg van de patriotse arts Lucas van Steveninck, na de beschieting en plundering door Oranjegezinden op 30 juni en 1 juli 1787. Gezicht in de Lange Noordstraat naar de Oude Kerk toe. Ontwerp voor een prent.

Plundering van het huis van Lucas…

Jan Arends, 1787, tekening, RP-T-00-841

Oranjegezinden plunderen het kapotgeschoten Huis Leeuwenburg van de patriotse arts Lucas van Steveninck, 1 juli 1787, te Middelburg. Ontwerp voor een prent.

Brief aan Philip Zilcken

Léonce Bénédite, 1901, brief, RP-D-1982-43-L.BÉNÉDITE-17

Ezel met apen voor het Binnenhof te…

anoniem, naar Adriaen Pietersz. van de Venne, 1625, prent, RP-P-AO-12-12

Op de voorgrond een ezel met daaromheen zeven apen. Op de achtergrond het Binnenhof. De prent komt uit een uitgave van Jacob Cats' 'Houwelyck. Dat is de gansche gelegentheyt des echten staets' uit 1625. Het geheel dient in deze context, met de later aangebrachte titel, gezien te worden als spotprent…

Prentbriefkaart aan Willem Bogtman

Richard Roland Holst, in of voor 1926, prentbriefkaart, RP-D-2003-106-142

Prentbriefkaart aan Willem Bogtman

Richard Roland Holst, in of voor 1926, prentbriefkaart, RP-D-2003-106-140