Maria met Christuskind

Louis van Bodeghem (omgeving van), ca. 1500 - ca. 1510, beeldhouwwerk, BK-2009-270

Heilige familie

Jan van Doorne (III), ca. 1640 - ca. 1650, beeldhouwwerk, BK-2009-29

Geboorte met de herders

anoniem, ca. 1600, beeldhouwwerk, BK-KOG-1255-A

Joris te paard

, ca. 1500 - ca. 1525, beeldhouwwerk, BK-NM-2501

Sint-Sebastiaan

anoniem, ca. 1525, beeldhouwwerk, BK-1971-50

Onthoofding van Johannes de Doper

anoniem, ca. 1550 - ca. 1575, beeldhouwwerk, BK-NM-11731

Jacobs droom

anoniem, ca. 1600, reliëf, BK-KOG-1255-E

Aanbidding der koningen

anoniem, ca. 1600, reliëf, BK-KOG-1255-B

Christuskind

anoniem, ca. 1510, beeldhouwwerk, BK-1971-114