Bord, met op het plat een…

Petrus Regout, ca. 1870 - ca. 1890, bord (vaatwerk), BK-1983-206

Bord, met op het plat een amazone…

Petrus Regout, 1865, bord (vaatwerk), BK-1983-164

Bord, met op het plat…

Petrus Regout, 1879, bord (vaatwerk), BK-1983-205

Bord, met op het plat liggende man…

Petrus Regout, ca. 1880 - ca. 1900, bord (vaatwerk), BK-1983-203

Bord, met op het plat een man met…

Petrus Regout, ca. 1880 - ca. 1900, bord (vaatwerk), BK-1983-204

Onder deez'boom is't veilig ...en,…

N.V. Société Céramique, 1914, bord (vaatwerk), NG-2004-58

In veilige haven, 1914

N.V. Société Céramique, 1914, bord (vaatwerk), NG-2004-59

Bord met op het plat een bloemtak

Petrus Regout, ca. 1900, bord (vaatwerk), BK-1983-234-B

Bord met op het plat een…

Petrus Regout, ca. 1801 - ca. 1879, bord (vaatwerk), BK-1983-297

Montagne

De Sphinx, ca. 1850 - ca. 1875, bord (vaatwerk), BK-1987-15