Etalage van winkel langs de route…

Oscar van Alphen, 1983, documentaire foto, NG-1984-7-59

Gezicht van bovenaf in een winkeletalage met een Crucifix, een kaars en een aantal baretten die gedeeltelijk over elkaar heen geschoven zijn. De winkel staat langs de route van de Lichtprocessie te Maastricht.

Midden-Afrikaanse Pinkstergemeente

Jan Klaren, 2003 - 2004, foto, NG-2008-42-20

Tussen de banken in de kerk staan twee kinderwagentjes met twee babies er in. Hun moeders zitten op de bank erachter.

Midden-Afrikaanse Pinkstergemeente…

Jan Klaren, 2003 - 2004, foto, NG-2008-42-3

In de Immanuelkerk houdt de Pinkstergemeente een dienst. Tijdens de dienst speelt een kind op de grond onder de loper.

Midden-Afrikaanse Pinkstergemeente

Jan Klaren, 2003 - 2004, foto, NG-2008-42-7

Terwijl een van de leden van de Pinkstergemeente achter de microfoon zingt, luisteren een man met baby en een vrouw toe. Op de voorgrond een pak Pampers.

Midden-Afrikaanse Pinkstergemeente

Jan Klaren, 2003 - 2004, foto, NG-2008-42-17

Vermoedelijk aan het einde van de dienst. Leden verlaten de kerk en doen wat geld in een mandje.

Midden-Afrikaanse Pinkstergemeente

Jan Klaren, 2003 - 2004, foto, NG-2008-42-9

Twee staande vrouwen zingen of bidden hardop tijdens de dienst. Anderen zitten in de banken.

Midden-Afrikaanse Pinkstergemeente

Jan Klaren, 2003 - 2004, foto, NG-2008-42-18

Tijdens de dienst geeft een vrouw haar kind, die op schoot zit, te eten met een lepel.

Midden-Afrikaanse Pinkstergemeente

Jan Klaren, 2003 - 2004, foto, NG-2008-42-12

Tijdens de dienst wordt een vrouw zo emotioneel dat ze dreigt te vallen, een andere vrouw vangt haar op. Voor haar staat een man met zijn arm te gebaren. Overige leden zitten op stoelen.

Midden-Afrikaanse Pinkstergemeente

Jan Klaren, 2003 - 2004, foto, NG-2008-42-10

Twee staande mannen gebaren met hun armen tijdens het bidden of zingen tijdens de dienst.

Midden-Afrikaanse Pinkstergemeente

Jan Klaren, 2003 - 2004, foto, NG-2008-42-5

Vrouwen en kinderen luisteren aandachtig tijdens de dienst. Een vrouw leest staand voor.